VF12

Förstasidan

Program

Medverkande

Praktiska
upplysningar

Konfererens-
broschyr
som pdf

Inspelningar

Vi spelade in föreläsningar och kommentarer. På grund av problem med den tekniska utrustningen och tidsbrist är inte alla inspelningar likvärdiga. Följande tabell visar vad som kan följas. Ifall länk finns i kolumnen pdf är även textversion tillgänglig.

Datum Innehåll
27.4 Ola Österbacka: NELK - varifrån och till vad? 1)
27.4 Lars Borgström: Lag och evangelium i förkunnelsen med särskild betoning på frälsningstillägnelsen 1)
  Per Bergene Holm: kommentar till föregående 1) 1)
28.4 Mikkel Vigilius: Embedet og det almene præstedømme fra urkirken til reformationen )
28.4 Per Bergene Holm: Embetet og det allmenne prestedømme i lavkirkelig vekkelsestradisjon
  Kommentar: Ingemar Andersson
  Kommentar: Jan Bygstad
28.4 Timo Laato: NT om vad som är grundläggande för kyrkogemenskap
  Kommentar till föregående: Seth Erlandsson
28.4 Bengt Birgersson: Församlingens barn- och ungdomsarbete i Bibelns ljus
29.4 Jan Bygstad: Menighetslederens utrustning og liv – i lys av NT 3)

Kommentarer:

1) Den första kvällens föredrag hade ingen video.
2) Pga tillfällliga ljudproblem måste datorn omstartas, varför en knappt två minuter lång paus är kompenserad i videofilen med textning. Ljudet är endast upptaget via videokameran.
3) Videon måste vänta några dagar på utrymme på Vimeo (denna har ingen text). I väntan på denna hänvisas till den oredigerade versionen på Livestream.

Producent: OF system / Ola Österbacka.

webmaster