VF04

Förstasidan

Medverkande

Program som pdf

Praktiska
upplysningar

Inspelningar

Program 2012

Länkar till mp3-inspelningar finns i rubrikerna.

Fredag 27. april
17.00 Ankomst og informasjon
17.30 Mat
18.15 Ola Österbacka: NELK - varför – för vad?
18.45 Lars Borgström: "Lag och evangelium i förkunnelsen med särskild betoning på frälsningstillägnelsen".
Kommentar: Per Bergene Holm. Spørsmål og samtale
20.30 Kveldsmat
21.00 Panelsamtale: Hvor går veien videre? (I panelen: Per Bergene Holm, Bengt Birgersson, Lars Borgström, Jan Bygstad, Seth Erlandsson og Mikkel Vigilius)
Kveldsandakt v/DELK

Lørdag 28. april
07.45 Frokost
08.30 Mikkel Vigilius: "Embetet og det allmenne prestedømme fra urkirken til pietismen". Spørsmål og samtale
10.00 Frukt og kaffe
10.30 Per Bergene Holm: "Embetet og det allmenne prestedømme i lavkirkelig vekkelsestradisjon"
Kommentar: Ingemar Andersson og Jan Bygstad. Spørsmål og samtale
12.30 Middag
13.45 Timo Laato: "NT om vad som är förpliktande till kyrkogemenskap"
Kommentar: Seth Erlandsson. Spørsmål og samtale
15.30 Kaffe
16.00 Bengt Birgersson: "Församlingens barn- och ungdomsverksamhet i Bibelns ljus". Spørsmål og samtale
17.30 Kveldsmat
18.30 Panelsamtale og samtale i smågrupper
20.30 Kveldskaffe
21.30 Kveldsandakt v/DELK

Søndag 29. april
08.00 Frokost
08.45 Jan Bygstad: "Menighetslederens utrustning og liv – i lys av NT"
Spørsmål og samtale
11.00 Møte DELK ved prest i DELK Ryenberget menighet Ivar Smedsrød
12.30 Lunsj
13.30 NELK:s årsmøte med rapport om økonomi, diskusjon om virksomhetsplan og valg av neste års arbeidsgruppe samt revisor

Webmaster

Uppdaterat 31.1.2012