Siegbert W. Becker:

Guds dårskap

Förnuftets plats i Martin Luthers teologi

Originalets titel: The Foolishness of God - the Place of Reason
in the Theology of Martin Luther
.

© 1982 by Northwestern Publishing House, ISBN 0-8100-0155-1.

Översättning till svenska: Anders Österbacka.
Bearbetad av en referensgrupp.
Översättning av psalmverser av Katarina Eliasson.

Boken har utkommit på Biblicums förlag och kostar ca 100 kr, på Logos förlag 11 euro.
ISBN 91-85604-12-7

 

Guds dårskap

Docent Seth Erlandsson beskriver boken så här:

Vad menar Martin Luther när han kallar människans förnuft både för ”djävulens brud” och ”Guds stora gåva”? När överskrider förnuftet sitt kompetensområde och när blir det en stor hjälp för ökad förståelse? Kan förnuftet vara domare över Bibeln och dess innehåll? När och hur kan mänskliga förnuftsresonemang skymma klart skinande bibliska läror?

Dessa och liknande frågor får klargörande svar i denna bok. Den är ett måste för alla som vill tränga djupare in i Bibeln och i Luthers teologi. Oklarheter om vad Bibeln verkligen lär i en rad frågor skingras genom professor Beckers skarpsinniga analys av förnuftets plats i Luthers teologi.


Publiceringen av en del av översättningen sker med tillstånd.

Kapitel 6

  1. Inledning
  2. Förnuftets rätta plats i luthersk teologi
  3. Luthersk antirationalism i Herrens nattvard
  4. Antirationalismen i den lutherska läran om Kristi person
  5. Antirationalismen i den lutherska läran om omvändelsen
  6. Antirationalismen i den lutherska läran om utkorelsen
  7. Antirationalismen i den lutherska läran om bevarandet i tron
  8. Antirationalismen i den lutherska läran om lag och evangelium

Logosmappen
14.8.2006