Är Bibel 2000 och dess noter tillförlitliga?

En artikelserie av docent Seth Erlandsson,
huvudöversättare av GT i Svenska Folkbibeln.

Artikelserien återges med tillstånd av författaren.

  1. Är Bibel 2000 och dess noter tillförlitliga?
  2. Har Gud skapat världen?
  3. Syndafallet och löftet om en Frälsare
  4. Myter och motsägande källskrifter?
  5. Profeternas övertygelse eller bibelkommissionens?
  6. Psaltaren – dess tolkning och översättning
  7. Kungapsalmer eller messianska profetior?
  8. Psaltarens undervisning om Messias
  9. Jesajas undervisning om Messias
  10. Profeten och julen (Jes 9)

Logosmappen