Profeten och julen

Julens profetia ur Jes 9:1-6
enligt Bibel2000 och Svenska Folkbibeln

av Seth Erlandsson

Bibel 2000

Svenska Folkbibeln

1 Men natten skall vika där ångest nu råder.
Om den förste slog bara lätt mot Sebulons land och Naftalis land,
så har den siste slagit med full kraft västerut,
mot landet på andra sidan Jordan,
mot de främmande folkens område.

1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder.
I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat,
men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen,
landet på andra sidan Jordan,
hednafolkens Galileen.

2 Det folk som vandrar i mörkret
ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land
strålar ljuset fram.

2 Det folk som vandrar i mörkret
skall se ett stort ljus,
över dem som bor i dödsskuggans land
skall ljuset stråla fram.

3 Du låter jublet stiga,
du gör glädjen stor.
De gläds inför dig
som man gläds vid skörden,
som man jublar när bytet fördelas.

3 Det folk som du inte givit stor glädje,
låter du bli talrikt.
De skall glädja sig inför dig,
så som man gläds under skördetiden,
så som man fröjdar sig när man delar byte.

4 Oket som tyngde dem,
stången på deras axlar,
förtryckarens piska
bryter du sönder,
som den dag då Midjan besegrades.

4 Ty deras bördors ok,
deras skuldrors gissel
och deras plågares stav
bryter du sönder liksom i Midjans tid.

5 Stöveln som bars i striden
och manteln som fläckats av blod,
allt detta skall brännas, förtäras av eld.

5 Ja, varje stövel buren under stridslarm
och varje mantel vältrad i blod
skall brännas upp och förtäras av eld.

6 Ty ett barn har fötts,
en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar,
och detta är hans namn:
Allvis härskare,
Gudomlig hjälte,
Evig fader,
Fredsfurste.

6 Ty ett barn blir oss fött,
en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet,
och hans namn är:
Under, Rådgivare,
Mäktig Gud,
Evig Fader, Fridsfurste.

 

Inför julen vill jag fästa uppmärksamhet på den ofta citerade profetian i Jes 9 och vad som verkligen står i den hebreiska grundtexten (obs att 9:1 numreras som 8:23 i den hebreiska grundtexten och att 9:2 följaktligen blir 9:1 etc):

9:1 ka`eth hari'shon kan inte betyda "Om den förste" (så Bibel 2000) utan betyder ordagrant "Liksom den första tiden".

heqal 'artsa Zebulun betyder inte "slog bara lätt mot Sebulons land" (så Bibel 2000) utan "han lät Sebulons land var lätt (ringa, föraktat)".

hikbid däräk hajjam betyder inte "har slagit med full kraft västerut" (så Bibel 2000) utan "låter han havsvägen (havstrakten) få ära".

9:3 Hirbitha hagoj betyder inte "Du låter jublet stiga" (så Bibel 2000, som hittar på en annan grundtext) utan "Du gör folket talrikt".

lo' higdaltha hassimcha betyder inte "du gör glädjen stor" (så Bibel 2000) utan "inte har du gjort glädjen stor". Om lo' (lamed alef) ändras till lo (lamed waw) (uttalet blir detsamma), blir översättningen "åt det (dvs hagoj = folket, som Bibel 2000 emenderat bort) ger du stor glädje".

9:6 pälä' jo`ets betyder inte "Allvis härskare" (så Bibel 2000) utan "Under, Rådgivare".

'el gibbor betyder inte "Gudomlig hjälte (så Bibel 2000) utan "Gud, Hjälten", vilket BK vet, eftersom man översätter 'el gibbor så i nästa kapitel (Jes 10:21).

Enligt Bibel 2000 får JHWH vara "Gud, Hjälten" men inte Messiasbarnet, den kommande Frälsaren, som profeten har sett i en syn från Gud. Messiasbarnet tolkas som ett av kungabarnen vid hovet i Jerusalem, ett som redan har fötts på Jesajas tid. Därför ändrar Bibel 2000 plötsligt tempus i 9:6 till "Ty ett barn har fötts". Hebreiskans perfektum, visshetens verbform och en passande verbform för vad profeten redan har sett i en syn om den sista tiden (den nytestamentliga tiden som i NT kallas för "den sista/yttersta tiden"), kan som Bibel 2000 gör översättas med presens: "ser" (v 2), "strålar fram" (v 2), "gör stor" (v 3), "gläds" (v 3), "bryter sönder" (v 4). Men i v 6 skriver Bibel 2000 plötsligt "har fötts" i stället för "föds åt oss" (det är illa att Bibel 2000 stryker det viktiga "åt oss" som upprepas i grundtexten två gånger) och "är given" i stället för "ges". Vad är skälet? Det har redan nämnts. Barnet har redan fötts enligt BK. Det är inte fråga om den kommande Messias, den utlovade Frälsaren från Davids hus och släkt.

Vet egentligen svenskspråkiga bibelläsare om de stora skillnaderna mellan vad som står i den hebreiska grundtexten och i Bibel 2000? Vill inte människor i kyrka och synagoga ha en grundtexttrogen översättning? Hur kan kristna, som tror att NT är den rätta uppfyllelsen av GTs profetior, ansluta sig till Bibel 2000 och hur kan kyrkomöten och andliga ledare auktorisera den?

Seth Erlandsson,
docent i Gamla testamentets exegetik

 
Mera översättningsjämförelser