Startsidan

Studieguide

Kontaktpersoner

LNB-forum


Logosmappen

Trosfrågan

Sök i Folkbibeln

Länkar

 

Nordisk kulturfond

 

5. Israels historia, det odelade rikets tid

Bibelläsningsplan:

Dag

Bibeltext

Tema i texten

Bredvidläsning

1. Jos 1:1-9 Befallning att erövra Kanaan
Vägen kap 5, Israels historia, det odelade rikets tid

A. Domartiden

B. Konungatiden - David och Salomo

C. Profeter i Juda och Israel

Uppgifter

 

Fördjupad läsning

Domarboken

Samuelsböckerna

Profetism och de profetiska böckerna

De poetiska böckerna

Psaltaren

Predikaren

Amos

Jesaja


2. Jos 6 Jerikos fall
3. Dom 2:6-23 Avfallet efter Josua. Domare insätts.
4. Dom 6:11-24, 7:19-25 Gideon. Midjaniterna besegras
5. Dom 16:16-31 Simson och Delila. Simson dör.
6. 1 Sam 3 Samuel kallas
7. 1 Sam 10:17-27 Saul väljs till kung
8. 1 Sam 15:10-35 Saul förkastas
9. 1 Sam 16:1-13 David smörjs till kung
10. 1 Sam 17:32-54 David och Goliat
11. 2 Sam 2:1-7, 5:1-5 David kung över Juda/över hela Israel
12. 2 Sam 11:1-13, 12:7-14 David fall och ånger
13. 1 Kung 2:1-12 Davids död. Salomo blir kung
14. 1 Kung 6:1-13 Templet byggs

Flervalsfrågor

Domare

Kungar

Webmaster