Startsidan

Studieguide

Kontaktpersoner

LNB-forum


Logosmappen

Trosfrågan

Sök i Folkbibeln

Länkar

 

Nordisk kulturfond

 

Psaltaren

De 150 psalmerna har skapats under nära tusen år, innan de till slut, kanske genom Esra på 400-talet fKr komponerades ihop i fem böcker.

Författarna är många. Sjuttiotre psalmer tillskrivs David, tolv Asaf, tolv Koras söner, två Salomo, en Heman, en Etan, och en Mose. De övriga är anonyma. Psalmerna kan indelas i lovprisnings- och tacksägelsepsalmer, klago-, bot- och bönepsalmer samt läropsalmer. I alla dessa grupper av psalmer finns många messianska psalmer. Den hebreiska poesin i psalmerna är mångfasetterad, ofta uppbyggd utifrån olika slags parallellismer där det ena ledets tankegång förs vidare i någon form till nästa led.

Indelning

1–41 Första boken
42–72 Andra boken
73–89 Tredje boken
90–106 Fjärde boken
107–150 Femte boken

Några huvudpunkter

 • Bokens namn kommer från Luther.
 • Uppdelningen av Psaltaren i 5 böcker har säkert de 5 Moseböckerna som förebild. Psaltaren inleds även med en lovsång om Herrens lag, Tora, ”Herrens undervisning”, Ps 1:2 i Folkbibelns översättning.
 • Psaltaren skildrar det innersta i människosjälarna, här öppnar människorna sina hjärtan för Gud. J Arndt säger: ”Vad hjärtat är i människan, det är Psaltaren i Bibeln”.
 • Att sångdiktningen fortfarande står på GT´s mark syns av den vädjan till människornas rättfärdiga handlingar och böner om hämnd över fienderna, som finns tex i Ps 58; 137:9. Synden och nåden rör sig fortfarande i lagförbundet. Först genom Kristus kunde sådana toner försvinna.
 • Ingen psalmist tilltalar Gud som Fader. Då Jesus på korset citerar Ps 31:6 ”I din hand överlämnar jag min ande” inleder han denna bön med ”Fader”, Luk 23:46. Jesus måste komma för att ge även psalmerna ett nytt innehåll. Petrus ser Ps 16 i nytestamentligt ljus i sin pingstpredikan i Apg 2.
 • Äldsta psalmen, Ps 90, har skrivits av Mose. Psalmdiktningens storhetstid kom med David, ”Israels ljuvlige sångare”, 2 Sam 23:1. Även psalmer som i den ursprungliga texten saknar överskrift, tex Ps 2; 95, kan vara författade av David, Apg 4:25-26, Hebr 4:7.
 • Liberalteologer har tex framfört att de psalmer av David som talar om helgedomen eller templet inte kan vara skrivna av David eftersom templet inte byggdes förrän efter hans död. Mot detta kan sägas att redan i Silo kallades den plats där Gud bodde för ”Guds hus”, Dom 18:31, ”Herrens hus”, 1 Sam 1:7, ”Herrens tempel”, 1 Sam 1:9.
 • Herrens nåd varar alla dagar och hela dagen:
  • ”tidigt i gryningen”, Ps 119:147
  • ”om morgonen”, Ps 5:4
  • ”afton, morgon och middag”, Ps 55:18
  • ”hela dagen”, Ps 71:24
  • ”ett aftonoffer”, Ps 141:2
  • ”om natten”, Ps 42:9
  • ”mitt i natten”, Ps 119:62
  • ”från solens uppgång ända till dess nedgång”, Ps 113:3
 • Genom Psaltaren har vi ”undervisats i att sjunga till Herrens ära”, 1 Krön 25:7

Några förebilder till Kristus

 • Av Davids ätt, Ps 132:11; Apg 2:29-36
 • Präst, Ps 110:4; Hebr 5:5-6
 • Tempelrening, Ps 69:10; Joh 2:17
 • Förkastad av judar och hedningar, Ps 2:2-3; Luk 17:25; Joh 1:11; Apg 4:25-28
 • Andliga kännetecken, Ps 45:7-8; Hebr 1:8-9
 • Förrådd av en vän, Ps 41:10; Mark 14:10
 • Judas tjänst ges åt en annan, Ps 109:8; Apg 1:18-20
 • Falska vittnen, Ps 35:11; Matt 25:59-61
 • Tystnad inför anklagare, Ps 38:13-15; Matt 26:62-63, 27:12-14
 • Hatad utan skäl, Ps 69:5, 109:3-5; Joh 15:23-25
 • Händer och fötter genomborrade, Ps 22:17; Mark 15:20
 • Hånad och bespottad, Ps 22:7-9, 69:20-21, 109:25; Matt 27:39-44
 • Vin blandat med galla, Ps 69:22; Joh 19:29
 • Bön för fienderna, Ps 109:4; Luk 23:34
 • Lottkastning om hans kläder, Ps 22:19; Mark 15:24
 • Hans ben skulle inte sönderslås, Ps 34:21; Joh 19:33
 • Hans uppståndelse, Ps 16:10; 1 Kor 15:4
 • Hans upphöjelse, Ps 68:19, 110:1; Ef 4:8; Kol 2:15

   

  Fördjupning

  Martin Luthers företal till Psaltaren finns på svenska i samlingen projekt Wittenberg.

  Luthers företal till Psaltaren

Innehåll | Föregående avsnitt | Nästa avsnitt

Webmaster