Startsidan

Studieguide

Kontaktpersoner

LNB-forum


Logosmappen

Trosfrågan

Sök i Folkbibeln

Länkar

 

Nordisk kulturfond

 

10. Jesus Frälsaren

Bibelläsningsplan:

Dag

Bibeltext

Tema i texten

Bredvidläsning

1. Matt 21:1-11 Jesu intåg i Jerusalem
Vägen kap 10, Jesus Frälsaren

A. Påskens händelser

B. Betydelsen av Jesu död och uppståndelse

Fördjupad läsning

Evangelium enligt Johannes

Galaterbrevet

Romarbrevet

2. Luk 22:1-13 Den sista påskalammsmåltiden förbereds
3. Joh 16:16-22 Jesu avskedstal
4. Luk 22:14-23 Nattvarden instiftas
5. Luk 22:31-46 Jesus i Getsemane
6. Luk 22:47-62 Jesus fängslas och Petrus förnekar
7. Luk 22:63-23:7 Jesus inför Stora rådet och Pilatus
8. Luk 23:8-25 Jesus döms till döden
9. Luk 23:26-43 Jesus korsfästes
10. Luk 23:44-56 Jesus dör och begravs

11. Luk 24:1-12 Jesus uppstår ur graven
12. Joh 20:19-23 Jesus visar sig för lärljungarna
13. Joh 21:15-23 Jesus och Petrus
14. Luk 24:44-53 Jesu himmelsfärd

Snabbfrågor att besvara:

Lidandets väg

Lidandets väg 2

Webmaster