Startsidan

Studieguide

Kontaktpersoner

LNB-forum


Logosmappen

Trosfrågan

Sök i Folkbibeln

Länkar

 

Nordisk kulturfond

 

6. Israels historia, det delade rikets tid

Bibelläsningsplan:

Dag

Bibeltext

Tema i texten

Bredvidläsning

1. 1 Kung 11:11-13 Rikets delning
Vägen kap 6, Israels historia, det delade rikets tid

A. Situationen efter splittringen

B. Reformarbete

C. Riken går under

D. Fångenskap och återuppbyggnad

Uppgifter

 

Fördjupad läsning

Kungaböckerna

Esra

Nehemja

Ester

Jeremia

Daniel

Malaki

2. 1 Kung 12:1-20 Rehabeam – kung i Juda, Jerobeam – kung i Israel
3. 1 Kung 16:30-33, 18:4, 19 Baalsdyrkan i Israel, Nordriket
4. 1 Kung 18: 20-40 Profeten Elia på berget Karmel
5. 1 Kung 19:19-21 Elisas kallelse
6. 2 Kung 2:1-14 Elia och Elisa
7. 2 Kung 4:1-7 Elisas underverk – Oljan i kärlen
8. 2 Kung 4:8-37 Elisas underverk – Elisa hos sunemitiskan
9. 2 Kung 5:1-19a Elisas underverk – Naaman botas från spetälska
10. 2 Kung 5:19b-27 Gehasis olydnad
11. 2 Kung 17:1-4 Israels rikes undergång. Hosea var sista kungen.
12. 2 Kung 18:1-12 Hiskia blir kung i Juda
13. 2 Kung 20:1-11 Hiskias sjukdom
14. 2 Kung 25:18-21 Juda rikes undergång

Uppgift

Sifferkontroll till bibelläsningsplanen

Kronologiövning (det finns fyra övningar, man kommer till förljande genom att trycka på knappen "nästa övning)

Webmaster