Sångarrangemang och körmusik

av Juhani Martikainen

De sånger som markerats med mp3 har inspelats av Juhani Martikainen.
Duett och solosång: AnnaKarin Martikainen och Juhani Martikainen.
Piano: Olle Nilsson.
Förteckning över mp3-filerna (provinspelning)
Databas (ny)


Sångnamn
Mans-
kör
Bland.
kör
Duett-
sång
Solo-
sång

Alla dagar mp3                                  
Alltid salig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Bär ej på bekymmer mp3
                 
x
       
Dagen är liden                          
x
   
Den store läkaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Det finns ej mörker mp3                        
x
       
Det är fröjd i min ande                      
x
         

Du strålande Betlehemsstjärna

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En gång den dagen randas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

En stjärna lyste undersam        
x
                       
Ett barn idag är oss givet

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett himmelskt ljus i natten mp3

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gud vare lov att min själ är frälst (försång: Se, Jesu blod har flutit)  
1d3h
                     
x
       
Han är uppstånden mp3              
x
                 
Helig och glädjefylld julnatten är      
x
                       
Hos Gud är idel glädje mp3
                   
x
     
Hosianna, sången klingar      
x
                         
Här en källa rinner

2d+2h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Här finns den plats mp3                  
x
             
I bönens stilla timma mp3
=satb
                             
x
Jag funnit Herren Jesus                        
x
       
Jag har en vän

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Jag är en gäst och främling mp3                                  
Jag är i Herrens händer mp3    
Duett
                       
x
   
Jesus, Jesus vår Frälsare        
x
                       
Jesus kär, var mig när

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x
Konung med törnekrona
Mkör

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lov, ära och pris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Låt mig börja med dig          
x
                     
Min Herre, min Gud                        
x
       
Nattens mörka skuggor viker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Nu är jag nöjd och glader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

O, du Guds lammm
x
O, Herre Jesus, öppna                                
x
O, hur lycklig mp3                                  
O, vad salighet Gud vill skänka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Rättfärdigförklarad                      
x
       
Se hur stjärnan strålar mp3

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se, nu är jorden ung på nytt

Bkör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Sion, o Sion mp3
x
Sion, upp att prisa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Sjung, du evigt unga skara                        
x
       
Snart är vandringen tillända                          
x
     
Stilla, stilla, låt din stridssång tystna                          
x
 
x
 
Stäm upp, min själ                    
x
       
Säll är den mp3    
(Ssång)
                 
x
       
Tag, Herre, mina händer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x
Tätt vid korset
x
Var hälsad mp3                      
x
         
Var trygg och oförfärad mp3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 

Anm. Även arrangemangen i kolumnen Solosånger och Duettsånger kan utan större svårighet utföras med besättningen Sopran, Alt, Tenor, Bas, eftersom 'solosångerna' är satta i enkel koralstil. Skillnaden mellan dessa och de för blandad kör är oftast bara den att noterna i arrangemangen för blandad kör är uppdelade enligt textens stavelser i alla stämmor.

3h+a står för en blandad kör med besättningen alt och tre herrstämmor, av vilka en har melodin.


Upphovsrättsliga anmärkningar:
Framförande av verken är fritt, liksom nödigt mångfaldigande
av noterna för framförandet. Spridning i kommersiellt syfte
förutsätter upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

[] 17.12.2005 | Logosmappen