Sångarrangemang och körmusik

i mp3-format

A. Duett- och solosånger med AnnaKarin Martikainen och Juhani Martikainen. Piano: Olle Nilsson. Inspelning: Juhani Martikainen (provinspelning).

 1. Alla dagar (3'16", duett)
 2. Bär ej på bekymmer (3'20", duett)
 3. Det finns ej mörker (3'00", duett)
 4. Hos Gud är idel glädje (3'16", duett)
 5. Se, hur stjärnan strålar (2'28", AnnaKarin solo)
 6. Sion, o Sion (2'46", Juhani solo)
 7. Var trygg och oförfärad (1'57", duett)
 8. Jag är i Herrens händer (3'08", duett)

B. Körsånger med Lappfjärds kyrkokör (1-5) och Nådehjonen (6-9). Dirigent: AnnaKarin Martikainen. Solosång: Juhani Martikainen (1, 7). Orgel och piano: Olle Nilsson.

 1. Säll är den ( 3'54")
 2. Var hälsad fridens furste (1'53")
 3. Här finns den plats (2'18")
 4. Om än bergen vika bort (2'18")
 5. Han är uppstånden (2'35")
 6. O, hur lycklig (3'25")
 7. Jag är en gäst (5'10")
 8. I bönens stilla timma (2'01")
 9. Ett himmelskt ljus i natten (2'43")

Musik av Juhani Martikainen (noter som pdf)

Upphovsrättsliga anmärkningar:
Spridning i kommersiellt syfte förutsätter upphovsrättsinnehavarnas tillstånd.

4.4.2006
Logosmappen