Ingångssida

Biblion: Logos verksamhetslokal

Föreningen Logos fick i november 2007 möjlighet att förmånligt köpa in aktier i Bostads Ab Skolhusgatan 13 i Vasa, som berättigar till en fristående lokal vid Biblioteksgatan 5. Lokalen har tills för några år sedan innehafts av en svenskspråkig frimurarloge. Den har en stor sal med mäktig arkitektur och några mindre rum samt kök. Lokalen ser vi som Guds gåva. Se gatubild på Google Maps!

Den 29 november 2007 flyttades de flesta av möblerna från den gamla lokalen vid Kyrkoesplanaden 19 (lokalen hade hyrts sedan våren 2004) medan serverfunktionerna flyttades först strax före nyår. På första advent, den 2 december, helgades lokalen med bibelläsning och bön i anslutning till den första gudstjänsten. Under det första året hölls verksamheten endast i den lilla salen, som numera är serveringsrum.

Redan i december 2007 fick vi nästa gåva från Gud, då vi mot erläggande av transportkostnaderna fick ta emot avlagda kyrkbänkar, altarbord och predikostol samt dopfunt och en piedestal från Hangö.

En del möbler har kunnat skaffas på auktion som hölls i det gamla församlingshemmet i Esse i september. En begagnad flygel av märket Petrof har köpts förmånligt från Stockholm. Köksinredningen och rörsystemet har förnyats.

Invigningsfest hölls lördagen den 22 november med början kl 14.00. Här finns bilder från festen.

Kyrksalen fick sin fulländning genom en altartavla, målad av Virpi Viitala, och altarskrank som avtäcktes 25.10.2009, samt glaskonst, gjord av Jari Hangassalo, avtäckt 27.3.2010.

Verksamheten i Biblion presenteras på en webbkalender. Information om aktuell verksamhet och tidigare verksamhet.

Se några bilder från olika skeden av verksamheten:

 

Webmaster