Biblions glaskonst

Några fotografier från avtäckningen 27.3.2010
och Biblions altarvägg efter att glaskonsten är på plats.
Konstverken är gjorda av Jari Hangassalo och
har donerats av Ralf och Stina Sandberg.

Klicka på bilderna för att se större format.
Foto och ©: Ola Österbacka



















Flera bilder från Biblion