Current page: 4<--Föregående  Upp  Nästa-->

Konstnären beskriver konstverket på högra sidan, som föreställer nattvardskärlen, på följande sätt:

Jesus och hans lärjungar var tillsammans vid den sista måltiden. Då de åt tog Jesus ett bröd, välsignade det, bröt det
och gav åt lärjungarna och sade: "Ta och ät. Detta är min kropp." På samma sätt tog han kalken, tackade och gav åt dem
och sade: "Drick härav alla, ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse."