Renovering i Biblion i september 2008

Flera bilder
Gamla köksinredningen rivs
Gamla köksinredningen rivs
Elektrikern anpassar elskåpet
Elektrikern anpassar elskåpet
Byggnadsställning förbereds
Byggnadsställning förbereds
Byggnadsställning för installation av takarmaturer
Byggnadsställning för installation av takarmaturer
Armaturlådan passas in på mellantaket
Armaturlådan passas in på mellantaket
Nya köksinredningen anländer
Nya köksinredningen anländer
Mera möbler - inköpta på auktion i Esse
Mera möbler - inköpta på auktion i Esse
Montering av takarmaturer
Montering av takarmaturer
Montering av sista takarmaturen
Montering av sista takarmaturen
Pilastrarnas fogar spacklas
Pilastrarnas fogar spacklas
Väggarna putsas i köket
Väggarna putsas i köket