Biblions invigningshögtid 22-23 november 2008

Foto och ©: Berthold Nilsson och Ola Österbacka
Klicka för större format!
Flera bilder från Biblions tidigare historia

Lokalen2/BN
Lokalen2/BN

Flygel och altare/BN
Flygel och altare/BN
Christian inviger flygeln/BN
Christian inviger flygeln/BN
shögtidlighet/BN
Invigningshögtidlighet/BN
Publik/OÖ
Publik/OÖ
Tekniken/OÖ
Tekniken/OÖ
Servitriserna/OÖ
Servitriserna/OÖ
Tårta och bulla/BN
Tårta och bulla/BN
Manskören/OÖ
Manskören/OÖ
GS-arkiv presenteras/BN
GS-arkiv presenteras/BN
Svenska gruppen/OÖ
Svenska gruppen/OÖ
Åke Nilsson/OÖ
Åke Nilsson/OÖ
Stödföreningen överlämnar stola/BN
Stödföreningen överlämnar stola/BN
Reformationspsalmen/OÖ
Reformationspsalmen/OÖ
Christian spelar klavikord/OÖ
Christian spelar klavikord/OÖ
Duett: Juhani & AnnaKarin/OÖ
Duett: Juhani & AnnaKarin/OÖ
Ola/BN
Ola/BN
Hans sköter gudstjänstmusiken/OÖ
Hans sköter gudstjänstmusiken/OÖ
Gudstjänst Roger/BN
Gudstjänst Roger/BN
Svenska sånggruppen/OÖ
Svenska sånggruppen/OÖ

Bilder finns även på S:t Johannes ev-luth. församlings webbplats.