Startsidan

Studieguide

Kontaktpersoner

LNB-forum


Logosmappen

Trosfrågan

Sök i Folkbibeln

Länkar

 

Nordisk kulturfond

 

8. Jesu liv

Bibelläsningsplan:

Dag

Bibeltext

Tema i texten

Bredvidläsning

1. Luk 1:26-38 Frälsaren bebådas
Vägen kap 8, Jesu liv

A. Från stallet till floden Jordan

B. Jesu vandring

C. Jesu verksamhet

Fördjupad läsning

Evangelium enligt Matteus

Evangelium enligt Markus

 

2. Luk 1:57-66 Johannes Döparens födelse
3. Luk 2:1-20 Jesu födelse (julevangeliet)
4. Joh 1:19-31, Matt 3:13-17 Johannes Döparens vittnesbörd, Jesus blir döpt
5. Matt 4:1-11 Jesus frestas
6. Joh 2:1-11 Jesu första under
7. Joh 1:35-51 Jesus kallar lärjungar
8. Joh 3:1-21 Jesu samtal med Nikodemus
9. Mark 2:1-12 Jesus botar en lam man
10. Matt 5:1-20 Ur Jesu bergspredikan
11. Matt 6:5-15 Ur Jesu bergspredikan
12. Joh 6:1-15 Bespisningsundret
13. Joh 11:1-46 Jesus uppväcker Lasarus
14. Luk 19:1-10 Sackeus omvändelse

Snabbfrågor att besvara:

Jesu namn

Jesu dop och frestelse

Webmaster