Startsidan

Studieguide

Kontaktpersoner

LNB-forum


Logosmappen

Trosfrågan

Sök i Folkbibeln

Länkar

 

Nordisk kulturfond

 

7. När tiden var inne

Bibelläsningsplan:

Dag

Bibeltext

Tema i texten

Bredvidläsning

1. 1 Mos 3:15; 12:3; 17:19;
Messias skall vara av Kvinnans säd, av Abraham och av Isaks ätt
Vägen kap 7, När tiden var inne

A. Tiden mellan GT och NT

B. Det andliga läget i Palestina

C. I väntan på Messias

Fördjupad läsning

Nya Testamentets indelning

De historiska böckerna

Jesus i GT

Hebreerbrevet

2.

1 Mos 28:14; 2 Mos 49:10

av Jakobs ätt och av Juda stam
3. 2 Sam 7:12-16 Jes 9:1-7 av Davids ätt
4. Mika 5:1-4; Dan 9:25 Messias födelse
5. Jes 7:10-14; Jer 31:15 Jungfrufödelse och barnamord
6. Jes 40:1-11; Mal 3:1, 4:5 Vägen skall beredas för Messias
7. 5 Mos 18:15; Ps 110 Predikoverksamhet, profet, präst
8. Jes 11:1-5; Ps 45:1-9 Messias andlighet
9. Jes 62:11; Sak 9:9; Ps 118:26 Intåget i Jerusalem
10. Jes 8:14-15; Jes 53:1-3 En föraktad stötesten
11. Ps 41:10; Sak 11:12-13; 13:7 Förrådd, hans lärjungar skingras
12. Jes 53:4-12 Jesu lidande och död
13. Ps 22:1-19 Korsfästelsen
14. Ps 16:8-11 Uppståndelsen

Snabbfrågor att besvara:

Profetia och uppfyllelse

Webmaster