Startsidan

Studieguide

Kontaktpersoner

LNB-forum


Logosmappen

Trosfrågan

Sök i Folkbibeln

Länkar

 

Nordisk kulturfond

 

3. Patriarkhistorien

Bibelläsningsplan:

Dag

Bibeltext

Tema i texten

Bredvidläsning

1. 1 Mos. 11:27-12:9 Abram kallas
Vägen, kap 3, Patriarkhistorien

A. Abram

B. Abraham och löftessonen

C. Jakob

D. Josef

Uppgifter

 

Fördjupad läsning

Första Moseboken

Kanaans land

Jobs bok

2. 1 Mos. 14:17-15:6 Melkisedek, löfte om arvinge
3. 1 Mos. 17:1-22 Löftet om Isak
4. 1 Mos. 19:1-29 Sodoms förstöring
5. 1 Mos. 22:1-19 Offra sin ende son
6. 1 Mos. 25:19-34 Jakob och Esau
7. 1 Mos. 27:1-29 Jakob och välsignelsen
8. 1 Mos. 28:10-22 Jakobs flykt
9. 1 Mos. 32:22-33:4 Jakobs kamp
10. 1 Mos. 37:18-28 Josef blir såld
11. 1 Mos. 39:7-23 Josef i fängelset
12. 1 Mos. 41:25-41 Josefs upphöjelse
13. 1 Mos. 45:1-15 Josef och bröderna
14. 1 Mos. 49 Jakob välsignar sina söner

Snabbsvarsuppgift:

Om patriarkhistorien

Om patriarkernas släkten

Webmaster