Ingångssida
Predikningar

Predikningar

Här finns tal och predikningar från olika Logos samlingar, möten och gudstjänster.

Lyssna till predikningar (mp3-format)

LogosDirekt - gudstjänster och bibelstudier som direktuppspelad video!

Läs gudstjänstpredikningar:

Läs tal:

Inspirations- och diskussionsdag 30.11.2002:

Avslutning på Logos årsfest 5.5.2005: Säg det till församlingen, Ola Österbacka

Textutläggningar för varje helgdag under kyrkoåret:

Alla årgångar, Juhani Martikainen

 

Tal och predikningar från andra sammanhang

Halvar Sandells predikan 5.9.2004


Den lutherska kyrkans bekännelseskrifter:

KonkordiebokenWebmaster