Och förlåt oss våra skulder,
såsom också vi förlåter dem
som står i skuld till oss

En artikelserie i tre delar av Jan Johansson
Publicerad i Trosblick 2004


  • Del I handlar om första delen av den femte bönen i Fader vår: om hur vi får Guds förlåtelse för våra synder.
  • Del II handlar om andra delen av bönen: om hur vi skall förlåta varandra.
  • Del III behandlar Nya Testamentets lära om den mellanmänskliga förlåtelsen.

Jan Johansson är predikant i Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner i Sverige, Västerbotten. Trosblick är en evangelisk-luthersk tidskrift som utges av Föreningen Trosblick. Adress: Lägervägen 2, SE-911 34 Vännäs.


Logosmappen
Dec 2004