Startsidan

Studieguide

Kontaktpersoner

LNB-forum


Logosmappen

Trosfrågan

Sök i Folkbibeln

Länkar

 

Nordisk kulturfond

 

1. Skapelsen

Bibelläsningsplan:

Dag

Bibeltext

Tema i texten

Bredvidläsning

1. 1 Mos. 1:1-13 Ljuset, luften och vattnet samt fastlandet skapas
Vägen kap 1, Skapelsen

A. Gud Skaparen och Bibeln

B. Evolutionsteorin och Bibeln

C. Människan skapad till Guds avbild

D. Till man och kvinna skapade han dem

Uppgifter

 

Fördjupad läsning

Vår Bibel

Gamla och Nya testamentets kanoniska böcker

Jesus i GT

2. 1 Mos. 1:14-25 Ljuset ordnas, luft och vatten får invånare, djur
3. 1 Mos. 1:26-2:3 Människan, skapelsens krona
4. 1 Mos. 2:4-17 Mannens skapelse
5. 1 Mos. 2:18-25 Kvinnans skapelse
6. Joh. 1:1-13 Jesus var med i skapelsen
7. Ps. 90 Kan vi förstå evigheten?
8. Ps. 139:1-18 Skaparen känner sitt verk
9. Job 9:1-10 En syndig människa inför Guds majestät
10. Job 38:1-15 Herren talar till Job om skapelsens storhet
11. Job 38:16-38 Herren utmanar Job, kan du...
12. Job 39:34-40:3 Herren och Job samtalar
13. Job 42:1-6 Job ångrar sitt högmod
14. Ps. 33 En hyllningssång till Skaparen

Snabbfrågor att besvara:

Bibelns indelning

Bibelböckernas förkortning

Skapelsen

Webmaster