Startsidan

Studieguide

Kontaktpersoner

LNB-forum

Vägen

 


Logosmappen

Trosfrågan

Sök i Folkbibeln

Länkar

 

Nordisk kulturfond

Luthersk Nätbibelskola är ett samprojekt mellan Föreningen Logos och några församlingar och organisationer i Sverige och Norge.

Nätbibelskolan har haft tre kurser i bibelkunskap. Nu har webbläromedlet, kallat Vägen, omarbetats för att göra det lättare för de som vill gå en kurs i bibelkunskap på egen hand. Finns det intresse för en ny kurs i grupp skall ni gärna ta kontakt med någon av kontaktpersonerna.

Den första kursen i bibelkunskap hölls hösten 2003 och våren 2004. I denna kurs som kallades "Pilotkursen" deltog ungdomar i konfirmandåldern från Småland, Halland och Västerbotten. Från januari 2004 till februari 2005 pågick "Bibelkunskap ´04". I kursen deltog lite äldre ungdomar från både Finland och Sverige. Den senaste kursen, "Bibelkurs 3", startade i oktober 2005 och avslutades i maj 2006. 10 personer i olika åldrar och från både Finland och Sverige påbörjade kursen, några hoppade av och några tillkom. Tyvärr blev kursen inte lika lyckad som tidigare kanske på grund av att det var för få deltagare.

Arbetet med Nätbibelskolan har hittills koncentrerats på bibelkunskap. Vi överväger nu hur vi skall gå vidare. Det har föreslagits att vi skall starta kurser i andra ämne och vi utreder möjligheter att göra kurser i kyrkohistoria och troslära.

Projektet stöds av Nordiska kulturfonden. Rapport, insänd till NKF 27.9.2004. Läs om arbetet!

Webmaster
[]
14.7.2006