Kyrkogemenskap i fornkyrkan och i den lutherska kyrkan

Av Tom G. A. Hardt


Kyrkoherden, teol.dr. Tom G.A. Hardts föreläsningar i Riga den 20 och 21 maj 1996.
Översättning från engelska till svenska har gjorts av Johan Lumme.
Artiklarna har publicerats i Kyrkligt forum 2/96 och 1/97
.

 

I. Fornkyrkan

  1. Den falska synen på den ena, allt omspännande fornkyrkan

  2. Den sanna fornkyrkan är den som utesluter heretiker, den slutna kommunionens kyrka

  3. Heresins "överallt" och "av alla"

II. Den lutherska kyrkan

  1. Martin Luther om kyrkogemenskap

  2. Den lutherska kyrkan om kyrkogemenskap

  3. Avskaffandet av den lutherska läran om kyrkogemenskap

Logosmappen