Motsägelser i Bibeln? 5

Forrest L. Bivens och John D. Schuetze, övers. Gunilla Hedkvist
Från Bibel och Bekännelse, nr 3/2001


5 Skillnader mellan olika avskrifter

David kom hem en helg för att vara med på sin brors konfirmation. Vid konfirmationsgudstjänsten citerade pastorn Matteus 24:35: "Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå."

David tyckte att det löftet ingav honom mer oro än det tröstade honom. Redan på väg hem från kyrkan protesterade han: "Det som Bibeln säger stämmer inte med verkligheten!"

"Vad menar du, David?" frågade Johanna, tydligt bekymrad för sin son.

David förklarade: "Man påstår att Jesus sa att hans ord aldrig skulle förgå. Det stod ungefär likadant i min konfirmationsvers. Det var Psalm 119:89: "För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen." Man lär oss att Bibeln är inspirerad, evig och inte förändras ö att den alltid är likadan så att vi känner igen innehållet. Men faktum är, det vet jag alldeles säkert, faktum är att många ord i Bibeln redan har gått förlorade. Vi kan inte vara säkra på vad som stod i Bibeln från första början."

Lite sarkastiskt lade David till: "Jesu ord kanske står fast i himlen, men de står inte fast här på jorden och därför är de inte pålitliga som de utlovar."

Så fort Johnny hade hört sin sons ord drog ett svagt leende över hans ansikte. "Är det felen i manuskripten eller "textvarianterna", som de brukar kallas, som du syftar på?"

"Ja", svarade David, "och det finns hundratals sådana fel! I bibelmanuskripten som våra översättningar grundar sig på saknas en del ord och ibland är det motsatta ord, ja, ingen vet säkert vad som egentligen stod i originalen. Och det motsäger många bibelställen."

"Både jag och mamma förstår vad du menar och nyligen hade vi liknande funderingar", sa Johnny och Johanna nickade medhållande. "Får vi berätta för dig vad vi har lärt oss och vad som var till hjälp för oss?"

"Okej", sa David, och så fort de kom hem gick de och satte sig i vardagsrummet.

Johnny började med att säga: "Låt oss villigt erkänna att det finns tusentals läsarter i de bibliska manuskripten. Innan man hade uppfunnit boktryckarkonsten tillverkade man nya kopior av böcker genom att långsamt och metodiskt skriva av dem för hand. I en sådan process uppstår undantagslöst en del fel, beroende på skrivarnas ofullkomligheter. Vid något tillfälle hände det att någon skrivare avsiktligt ändrade i texten så att den skulle passa hans egen tankegång eller lära. Eftersom vi inte har tillgång till de ursprungliga manuskripten måste vi nöja oss med dessa senare avskrifter och deras olika läsarter."

"Men hur kan vi då hävda att vi har Guds ord eller säga att hans ord aldrig förgår?" envisades David.

"Genom att hålla ett par sanningar i minnet. Det faktum att en skrivare stavade fel till ett ord eller bytte ut ett ord mot ett annat innebär inte att den ursprungliga texten förlorar sin inspiration eller blir till något mindre än Guds ord. Vi kan göra en jämförelse. Att människan nu har en ond och syndig natur ändrar inte det faktumet att mänskligheten skapades fullkomlig och helig. Vi ska aldrig blanda ihop Bibelns ursprungliga inspiration och ofelbarhet med hur texten har bevarats åt oss."

"Om vi utgår ifrån att den ursprungliga texten med tiden har blivit förvanskad av skrivare eller genom skador, måste vi granska vilken typ av varianter det finns. Gör de verkligen vår nuvarande bibeltext otillförlitlig eller tvivelaktig? Det skulle vara en oförsvarlig slutsats och en stor överdrift. En överväldigande majoritet av alla varianter påverkar inte på något sätt budskapets innehåll, utan kan jämföras med vanliga tryckfel som vi kan hitta i allt tryckt material."

"De få varianter som påverkar betydelsen av en vers består för det mesta av ett enda ord eller till och med av en enda bokstav ö och dessa få varianter förändrar inte Bibeln lära. Den här sista punkten förtjänar att upprepas. Ingen enda biblisk lära förändras eller sätts på spel genom någon av de olika läsarterna eller av ord som fattas på grund av att ett manuskript har blivit skadat. Guds ord, dvs hans tankar och budskap till världen har blivit bevarat åt oss fullkomligt intakt och tillförlitligt."

"Fast jag tycker att om Gud inspirerade de ursprungliga texterna skulle han ha kunnat bevara den texten och inte tillåta att det uppstod varianter eller skador på manuskripten", hävdade David logiskt och med en sarkastisk ton.

"Vi har funderat på det också", svarade Johanna mjukt. "Det är självklart att Gud genom ett under skulle ha kunnat förhindra att skrivarna gjorde några fel, precis som han gjorde med författarna till Bibeln. Men det gjorde han inte. Ändå har han bevarat sitt Ord så att dess mäktiga och rätta budskap och mening finns kvar trots alla textproblem. Vi har förlorat de ursprungliga dokumenten, men orden i dessa dokument har vi kvar genom kopior som gjordes innan originalen gick förlorade. Ju mer vi studerar alla vittnesbörd inom det här ämnet, ju mer förstår vi hur underbart, om än inte mirakulöst, Gud gått tillväga då han har bevarat sitt gudomliga ord och den bibliska texten ö med hjälp av ofullkomliga skrivare."

Johnny lade till: "Några har till och med föreslagit att Gud tillät textvarianterna att uppkomma för att stimulera människor att studera Bibeln ännu noggrannare. Andra har sagt att Gud kanske gjorde det för att förhindra människor att dyrka avgudar. Om vi hade ett originalporträtt av Kristus eller en träbit från det âursprungliga korsetâ på Golgata, skulle många använda dem till vidskepelse och dyrka dem som reliker med magisk kraft. Och om de ursprungliga bibeltexterna med författarnas egen handstil hade bevarats åt oss genom ett under, skulle många bli alldeles hänförda av dem men inte använda dem på rätt sätt, som Guds budskap om lag och evangelium, om människans synd och Guds nåd."

"Fast Gud har aldrig talat om för oss varför han tillåter att olika läsarter existerar. Men han har lovat oss att hans Ord ska förbli intakt och vi har hans ord trots alla varianter."

"Så det ni säger till mig är, att det jag saknar inte är en pålitlig Bibeltext utan tro på den texten. Stämmer det?" frågade David rättframt.

Av sin mor fick han ett lika rakt svar: "Ja, och vi erkänner att vi i viss mån har samma problem, och det har allt Guds folk. Oärliga bibelkritiker överdriver textvarianternas betydelse, och om vi inte är försiktiga kan vi luras att härma efter deras negativism i stället för att läsa på vår läxa och låta Skriften försvara sig själv. Vi vill uppmuntra dig att fortsätta ställa ärliga frågor och söka ärliga svar."

David medgav tyst att det var ett gott råd.


Innehåll | Logosmappen | Nästa artikel