Motsägelser i Bibeln? 4

Forrest L. Bivens och John D. Schuetze, övers. Gunilla Hedkvist
Från Bibel och Bekännelse, nr 2/2001


4 Moraliska och etiska motsägelser

From: johnnyjohanna@hemma.com
Date: den 16 april 2001 19:47
To: sondavid@universitet.edu
Subject: Re: Moraliska och etiska motsägelser

David wrote:
>Hej pappa!
>Har du hört om dödsolyckan här uppe?
>En hel familj omkom i krocken.
>Och det får mig att undra… Varför tillåter Gud att sånt sker?
>Hur kan vi harmoniera Guds visdom med allt det onda som finns i världen?
>Är inte det här en moralisk och etisk motsägelse som vi ständigt möter?
>Hälsningar David


David,

Ja, vi hörde om olyckan på nyheterna. Det var väldigt tragiskt. Och din fråga är bra. Det här är något som många människor undrar över. Hur kan en vis Gud tillåta att något så hemskt inträffar. Förutom dödsolyckan där uppe så har vi många andra olyckor i vår omvärld: stora tåg- och flygolyckor, jordbävningar, översvämningar, våldsamma oväder, mord, krig och svält. Listan är lång. Varför gör inte Gud något för att förhindra allt det här?

För bara några veckor sedan var det någon som ställde just den här frågan i församlingens bibelstudium. Pastorn gav oss ett bra svar. Han påpekade att vi aldrig kommer att kunna harmoniera Guds visdom och det ondas existens så att vi blir nöjda.

Men fastän vi inte kan förstå varför en vis Gud låter sådant hända, är det några punkter vi bör komma ihåg. Vår pastor gav oss fyra punkter att tänka över. Jag tror att du kommer att ha hjälp av dem. Här kommer de:

1. Gud är vis.

Det här ser ut som en självklarhet, men många glömmer faktiskt bort det. Nu då vi människor har börjat utforska livets mysterier kanske vi tänker att vi är visare än Gud eller att Gud inte är så vis som vi först trodde. Men Gud är vis ö visare än vi kan föreställa oss. Det är inte bara det att han vet hur den här världen fungerar. Han är den som har tänkt ut den och har skapat den. Han håller allt på plats dag efter dag. Det är inte så konstigt att det står i Romarbrevet 11:33: "O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar."

2. Synden kom in världen mot hans vilja.

Många människor som brottas med frågan om det onda skyller ofta på Gud för det som sker. De tycker att han bär ansvaret. Antingen tycker de att det är han som är orsaken till att det sker, eller så anser de att han inte har brytt sig om att göra något för att förhindra det. Vad de glömmer är att det är synden som är skyldig till allt det onda som sker i den här världen: det kan vara en direkt synd, som vid mord, eller bero på syndens existens i allmänhet som vid jordbävningar och andra naturkatastrofer. Gud är inte ansvarig för synden. I Romarbrevet 5:12 står det att synden kom in i världen genom en enda människa. Då Adam och Eva syndade, blev följden en oräknelig massa problem i livet, allt från katastrofer till död. Så vi ska inte beskylla Gud för något som människan har smittat världen med.

Men några skulle säkert säga: "Om Gud är vis och mäktig, varför förhindrade han då inte att detta skedde?" Det är sant att Gud i sin visdom och makt skulle ha kunnat förhindra syndafallet. Ändå valde han att låta det ske. Varför? Det svarar inte Bibeln på. En del kanske kallar det här för en motsägelse, men det är mera korrekt att säga att vi inte har något svar på den frågan. Det går utöver vårt begränsade förstånd.

3. Guds vishets hela fullhet visar sig i hans frälsningsplan.

Människan föll i synd och släppte in synden i världen. Men i stället för att förstöra världen och alla som bodde där valde Gud att frälsa världen.

Tänk vilken förunderlig plan han tänkte ut för att göra detta. Han tvingade inte oss att förtjäna den eller att betala delar av den. Han gjorde allt själv. Hans plan var så enkel att den känns som en förolämpning mot den otroendes intelligens. En sådan människa kallar Guds plan för "en dårskap" (1 Korintierbrevet 1:23). Ändå är den så djupsinnig att den inspirerar oss till ödmjuk lovsång. Aposteln Paulus kallar den för "Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss" (1 Korintierbrevet 2:7). Denna vishet fick honom att sända sin son Jesus att leva och dö som vår ställföreträdare. Denna vishet förlåter oss alla våra synder för Jesu skull. Denna vishet ställer i ordning en plats åt oss i himlen, på grund av vad Jesus har gjort i vårt ställe.

4. Synden och det onda måste tjäna Guds syften och ära.

Några klara bibelställen lär oss den här sanningen - 1 Moseboken 50:20 och Romarbrevet 8:28.

Men jag skulle vilja att du tänker lite på Jobs liv. Han drabbades av flera stora katastrofer på kort tid. Han förlorade hälsa, rikedom och familj inom loppet av några dagar. Fastän han tog det på ett bra sätt till att börja med började han så småningom tvivla på Guds vishet. Slutligen ifrågasatte han till och med Gud och krävde ett svar. Gud gav inte Job det svar denne ville ha. Gud påminde bara Job om att det är han som är Gud och att "Gud är vis". Gud visade Job att till och med allt det onda som hade hänt i hans liv samverkade enligt Guds syfte och till Guds ära. Job var en troende man före den stora prövningen. Efter den stora prövningen var hans tro ännu starkare.

Så till och med Satan och alla hans onda planer måste i slutändan tjäna Guds syften och att Gud blir prisad. Ibland förhindrar Gud att det onda sker. Vid andra tillfällen låter han det ske. Men då han gör det, använder han det till sin ära och till vårt bästa.

Jag hoppas att det jag skrivit hjälper dig att förstå den här synbara moraliska motsägelsen ö så långt som vi kan förstå den i det här livet. Förresten, i morgon skickar jag en engelsk bok till dig som jag tyckte var bra: "Guds försyn ö han tar hand om dig" skulle den nog heta på svenska. Den tar upp den här typen av frågor mera ingående. Hoppas du har nytta av den.

Vi ser fram emot att du kommer hem över sommarlovet. Då kan vi kanske hjälpa dig att hitta svaren på några fler av dina frågor.

Hälsningar pappa


Innehåll | Logosmappen | Nästa artikel