Motsägelser i Bibeln? 3

Forrest L. Bivens och John D. Schuetze, övers. Gunilla Hedkvist
Från Bibel och Bekännelse, nr 1/2001


3 Påstådda motsägelser i Bibeln

Sammanhanget kan hjälpa till att förklara motsägelser som handlar om Bibelns läror - sådant som Gud vill att vi ska tro och göra.

David kände en dämpad glädje inom sig då han började prata med sina föräldrar. Han var glad för den här gången kände han på sig att han kunde visa dem några oemotsägliga motsättningar i Bibeln. Men samtidigt var han nedstämd för han ville inte såra dem och fastän hans samtal med kompisar i gymnasiet hade nött bort mycket av hans egen tillit till Bibeln hade han ändå kvar en viss känsla för den gamla boken.

"Mamma, pappa, nu har jag tagit reda på några riktigt allvarliga motsägelser i Bibeln."

Johnny och Johanna reagerade båda på samma sätt och svarade nästan unisont: "David, alla motsägelser i Bibeln är allvarliga tycker vi!" Sedan fortsatte Johnny: "Men kom ihåg att de bara är påstådda motsägelser tills de är bevisade."

"Jag menar att den här gången handlar det om Bibelns läror - sånt som Gud säger att vi ska tro och göra. Ni vet, den kristna tron och kristen livsstil!" Davids röst var uppriktig och allvarlig.

"Okej", svarade Johanna. "Berätta vad du menar."

David fortsatte. "Jag har markerat ställen i min Bibel som bevisar vad jag säger. Först säger Bibeln att vi ska göra goda gärningar och sedan säger den att vi inte ska göra det. Ibland står det att vi ska älska våra föräldrar och ibland att vi ska hata dem. Och det mest förvirrande är nog det här: På ett ställe står det att vi är rättfärdiggjorda inför Gud genom tron och på ett annat ställe att vi blir det genom goda gärningar. Fattar ni? Det här är stora frågor för dem som är kristna! Bibeln motsäger sig själv då den lär oss vad som är rätt och fel."

Nu var det Johnnys och Johannas tur att ha blandade känslor. De kände sig glada därför att de hade läst en av böckerna som deras pastor hade gett dem och för att de hade studerat just de här anklagelserna mot Bibeln. De var beredda att tala med sin son om dem. Ändå kände de sig nedstämda för de insåg hur stort intryck David tog av de kamrater på skolan som gjorde allt för att underminera Guds ords integritet.

Johnny började: "Får jag se de där ställena, David?"

De två första verserna stod nära intill varandra: Matteus 5:16 och 6:1. Den första löd: "Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen", och det andra löd: "Akta er för att utföra goda gärningar för att människor skall se er. Då får ni ingen lön hos er Fader i himlen."

Vid en första genomläsning verkade det som om dessa ställen hade motsatta budskap. Vi ska göra goda gärningar öppet så att människorna kan se dem, och sedan ska vi inte göra goda gärningar öppet, för att människorna inte ska bli fixerade vid dem.

Johanna fortsatte: "Jag tycker att vi läser verserna som kommer före och efter de här ställena. Här är det viktigt att läsa hela sammanhanget i det Jesus säger."

David förstod snart hur viktigt det var att göra så. Jesus uppmanade sina lärjungar att fortsätta att leva på ett sådant sätt att människorna tog intryck av det och prisade Gud. Men det andra stället handlade om en annan sak - om vårt motiv. Vi ska inte göra goda gärningar för att vi själva ska få beröm eller för att underblåsa vår fåfänga.

"Märker du det, David?" frågade hans mamma. "Det märks väl tydligt då man läser de här verserna i sitt sammanhang att de kompletterar varandra och inte motsäger varandra? I det ena stället befaller Jesus goda gärningar, men i det andra varnar han för att ha felaktiga motiv för att göra goda gärningar." David nickade sakta sitt medhåll.

"Vad säger ni om de här ställena som handlar om hur vi ska vara mot våra föräldrar då?" undrade David. "Hedra din far och din mor" är ju ett av Guds tio bud, men i Lukas 14:26 säger Jesus: 'Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor... så kan han inte vara min lärjunge.'"

Johnnys röst var vänlig men bestämd: "Det står mer än så i den där versen, David. Det står också att man ska 'hata' sin hustru, sina barn och sitt eget liv då man följer Jesus. Och jag håller med dig att det kan verka som en enorm motsägelse till alla bud om att vi ska älska varandra. Men i rättvisans namn måste vi låta Bibeln förklara de termer den använder."

"Det märks tydligt av sammanhanget och i parallellversen i Matteus 10:37 att det betyder att vi ska älska våra föräldrar och vår familj mindre än vi älskar Jesus. Ordet ‚hata‚ har en vidare betydelse i bibliskt språkbruk. I 1 Mosebok 29:30, till exempel, får vi veta att Jakob älskade Rakel mer än han älskade Lea. I nästa vers står det ordagrant på hebreiska att Lea var 'hatad'. I Bibelns språkbruk är det två sätt att säga samma sak."

"Det här är inte någon riktig motsägelse utan i stället ett exempel på hur ordens betydelse kan variera mellan olika språk. Förra veckan då ditt fotbollslag vann sin match sa du att ni hade 'tagit död' på det andra laget och nu i morse sa jag att de nya skorna 'tar död' på mina fötter. I vårt språk betyder 'ta död på' mycket mer än att döda någon. I Bibelns språkbruk betyder 'hata' ibland att man älskar någon mindre."

"Jag förstår vad du menar", mumlade David, "glöm att jag tog upp det. Förlåt."

"Du behöver inte be om förlåtelse för det", sa Johanna. "Det är inte fel att ta upp det som man undrar över så länge man är villig att acceptera förklaringar. Men vi är väl inte klara än? Du nämnde något om påstådda motsägelser om hur vi kommer i ett rätt förhållande till Gud, eller hur?"

"Ja", sa David. I Romarbrevet 3:28 och 4:5 säger Paulus klart och tydligt att vi blir rättfärdiga inför Gud bara av tron och utan gärningar, men i Jakobs brev 2:24 står det att en människa blir rättfärdig genom det hon gör och inte bara genom tron."

"Mamma och jag har fått lära oss att det är bäst att läsa de här kapitlen i sin helhet så att Paulus och Jakob själva får förklara vad de menar och vad de vill komma fram till", svarade Johnny. "Paulus hävdar att vi blir förklarade rättfärdiga inför Gud endast genom trons gåva som håller fast vid Kristus. Jakob förnekar inte det utan är bekymrad över att människor tror att de är rättfärdiga genom en ‚tro‚ som egentligen inte alls är tro. Den sanna tron som håller sig till Kristus och hans gärning leder alltid till goda gärningar. En falsk tro gör inte människan rättfärdig och den leder inte heller till några goda gärningar. Då Jakob säger att vi blir rättfärdiggjorda av tro och gärningar är det hans sätt att med starka ord betona att vi blir rättfärdiga genom en sann och levande tro och inte genom någon död tro som aldrig bär frukt."

"I ärlighetens namn", fortsatte Johnny, "måste vi också lägga till att många som studerar Bibeln tänker sig att Paulus betonar hur vi blir rättfärdiga inför Gud (genom tron), medan Jakob talar om hur de troende är rättfärdiga i andra människors ögon (genom sina gärningar). Det här påminner oss om att allt vi behöver göra är att visa på en vettig och möjlig lösning på påstådda motsägelser och det räcker för att tillfredsställa ärliga människor."

"Jaha, det här har varit till hjälp för mig, mamma och pappa. Jag har fortfarande några allvarliga frågor som jag vill ha svar på, men de får vänta till en annan gång."

Föräldrarna var glada över att kunna hjälpa sin son - och såg fram emot att få göra det igen.


Innehåll | Logosmappen | Nästa artikel