Motsägelser i Bibeln? 2

Forrest L. Bivens och John D. Schuetze, övers. Gunilla Hedkvist
Från Bibel och Bekännelse, nr 5-6/2000


2 Bristande överensstämmelse
i evangeliernas berättelser?

Kvinnor upptäcker tom grav och ser Jesus.
Maria ser Jesus vid graven.

"När började tvivlen?" undrade Johnny och Johanna. När började deras son David ifrågasätta Bibelns tillförlitlighet? Var det något som utlöste hans ovisshet? Eller var det något som hade utvecklats under en längre tid?

När David var hemma en helg frågade de honom.

Hans tvivel hade visserligen inte uppstått över en natt men han kom särskilt ihåg förra påsken. "Minns ni att vi var med på ottegudstjänsten? Och sedan stannade vi kvar och var med på gudstjänsten efter kyrkfrukosten?" började David.

Johnny och Johanna nickade och väntade på att han skulle fortsätta.

"I gudstjänsterna läste pastorn olika versioner av det som hände på påskdagen. Det slog mig att de inte var samstämmiga. Och jag har suttit och jämfört texterna i de fyra evangelierna. Jag kan inte komma fram till något annat än att det finns klara motsättningar."

"På vilket sätt då?" frågade föräldrarna tålmodigt och nyfiket på samma gång.

"Ta till exempel antalet kvinnor som kom till graven", sa David och sträckte sig efter sin bibel. "Här i Matteus 28 står det att Maria Magdalena och den andra Maria gick till graven. Om ni går vidare till Markus 16 så räknas det upp tre kvinnor, Maria Magdalena, Maria Jakobs mor och Salome. Det är bara början på förvirringen. Lukas nämner Johanna och några andra kvinnor men Johannes nämner bara Maria Magdalena. Ingen av de här texterna är överens om vilka kvinnor, eller hur många det var, som kom till den tomma graven."

"David, minns du inslaget om USA:s president vi såg på kvällsnyheterna?" frågade Johnny efter en kort paus. "Vilka var det som skulle resa till Europa på toppmötet?"

"Man kunde se att både presidenten och hans fru gick ombord på Air Force One. Så jag antar att de reste hit båda två", svarade David.

Johnny tog upp morgontidningen och fortsatte. "Det stämmer, men här i tidningen står det: 'USA:s president reser till världstoppmötet.' Det står ingenting om att hans fru skulle följa med honom. Förstår du vad jag är ute efter. Bara för att en reporter inte nämner andra människor betyder det inte att de inte var med. Det är faktiskt bara naturligt att människor beskriver samma händelse på olika sätt."

"På samma sätt är det med påskberättelserna. Det som till att börja med ser ut som motsägelser är helt enkelt olika sätt att rapportera om samma händelse. Titta på berättelsen i Johannes 20. Maria Magdalena är den enda kvinna som nämns och ändå säger hon i vers 2: 'De har tagit bort Herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom.' Ordet vi tyder på att hon kom dit tillsammans med andra kvinnor fastän de inte nämns vid namn. Eftersom Johannes skrev sitt evangelium senare än de andra kan han ha tagit för givet att hans läsare var bekanta med de andra återgivningarna. De skulle förstå att även andra kvinnor kom till den tomma graven. Men eftersom han koncentrerade sig på Marias möte med den uppståndne Herren, nämner han bara att hon gick till den tomma graven."

"Jag förstår vad du menar, men antalet kvinnor vid den tomma graven är inte det enda som skiljer de olika berättelserna från varandra", sade David.

"Hur är det med tiden då de kom till graven?" frågade David. "Markus säger att de kom dit strax efter soluppgången. Johannes säger att de gick medan det fortfarande var mörkt."

"Jag håller med dig om att det ser ut som en motsägelse. Men kan du komma på något sätt att lösa den här skillnaden i berättelserna?" frågade Johnny.

David funderade en stund. Sedan sträckte han på ryggen och sade: "Ja, det kan kanske jämföras med då jag måste stiga upp tidigt för att hinna med skolbussen. Det är mörkt när jag går på bussen, men när jag kommer fram till skolan är det ljust. Det kan vara en fråga om synvinkel."

"Så du ser att det ofta finns en möjlighet att lösa de här svårigheterna om vi tänker efter en stund", svarade Johnny, nöjd med sonens svar.

"Men vad ska man säga om antalet änglar vid den tomma graven?" fortsatte David innan Johnny han slå sig till ro. "Matteus och Markus talar bara om en ängel och Lukas och Johannes säger att där fanns två. Det verkar vara en klar motsägelse."

"Är det inte samma sak som förvirringen om antalet kvinnor?" sade Johanna. "Bara för att en författare endast nämner en ängel behöver inte betyda att det inte fanns fler. Förra sommaren då vi var och fiskade vid sommarstugan fångade du många fiskar. Men för dina kompisar berättade du bara om den jättestora gammelgäddan du drog upp. Du sade inget om de andra för de var inte så viktiga i sammanhanget."

"Kan jag fråga dig en sak, David?" sade Johnny och försökte komma ihåg exakt vad hans församlingspastor hade sagt. "Är det inte en viss tröst för oss att det finns synbara motsägelser i Bibeln?"

"Vad menar du?" frågade David och såg förvirrad ut.

"Det faktumet att det finns synbara motsägelser är i sig ett bevis för att Bibeln inte är ett falsarium eller ett resultat av någon mänsklig konspiration. Om Bibeln bara hade varit en mänsklig bok som var gjord så att det skulle se ut som om den kom från Gud, borde författarna ha gjort stora ansträngningar att undvika synbara motsägelser."

"Det stämmer", sade Johanna. "Och när Gud inspirerade människor att skriva ner hans ord så gjorde han det inte på ett mekaniskt sätt. Varje författare använde sin egen stil och vokabulär och tog med sådant som han ansåg var viktigt i berättelsen. Det kan vi ju se i påskberättelserna."

David höll med. "Ni hade faktiskt en hel del att komma med. Jag har aldrig tänkt på saken ur den aspekten. Men jag ska fundera lite till. Fast nu är klockan nästan sju och jag har lovat några kompisar att vi skulle träffas i sporthallen om några minuter. Tack för samtalet. Vi kan prata mer om det en annan gång. Jag har några fler frågor om sådant som jag uppfattar som motsägelser i Bibeln."


Innehåll | Logosmappen | Nästa artikel