Ingångssida

Sångarrangemang och körmusik

Musik av Juhani Martikainen (ny databas)
Den gamla index-sidan

Upphovsrättsliga anmärkningar:
Framförande av verken är fritt, liksom nödigt mångfaldigande
av noterna för framförandet. Spridning i kommersiellt syfte
förutsätter upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Några mp3-filer (åtta duetter och solosånger och NYTT: nio körsånger, ett par av dem med solo). Inspelade i Lappfjärd av Juhani Martikainen.


Andra sånger och arrangemang

Webmaster