Författarens självpresentation:

Personalia:

  • född 1938 i Viborg (Finland)
  • krigsbarn i Skåne 1944-1956 (i ett gott kristet hem, måste jag tillägga)
  • kantor-organist 1960 från Sibelius-Akademin i Helsingfors
  • kantor i Kristinestad 1960-1979
  • kantor i Lappfjärd 1979-2001
  • pensionär från 2001.

Andra examina:

  • kandidat 1993
  • licentiat 1995
  • doktor i musikvetenskap 1998.

I teologin har jag i huvudsak bara bedrivit självstudier. Ett helt livs lyssnande till både bättre och sämre predikningar har gett mången anledning till eftertanke och kontroll med den Heliga Skrift och Luther m.fl. Småningom har det blivit så att jag själv alltefter kallelse har hållit en och annan predikan.

Min litterära verksamhet har av naturliga orsaker hittills mest handlat om orgelhistoria, men det har under årens lopp blivit också andliga sånger, dikter och andra mindre bidrag till olika periodika.

Jag tar gärna emot kommentarer på min e-postadress angående textförklaringarna. Hittills har det varit synnerligen klent med kommentarer. Varför hörs det inget? Det måste ju finnas en och annan som ändå av någon anledning är tvungen att sätta sig in i texterna. Rent allmänna kommentarer typ 'nyttigt' eller 'bra' kommer ibland, men jag efterlyser
detaljkommentarer, för att få allt så bra som möjligt.


 
Vinterhalvåret | Sommarhalvåret | Rörliga helger