Textutläggningar

till predikotexter enligt Finlands evangelisk-lutherska kyrkas evangeliebok 2000.

C Rörliga helgdagar

Copyright och ansvar för läroinnehållet:
Dr Juhani Martikainen 2001-2005

Presentation av författaren


Till läsaren
Förkortningar

Söndag

Årg. 1

Årg. 2
Årg. 3

Kyndelsmässodagen
Luk. 2:22-33
Se årg. 1
Se årg. 1
Alternativ text till kyndelsmässodagen
Joh. 1:14-18
Se årg. 1
Se årg. 1
En andra alternativ text till kyndelsmässodagen
Joh. 12:35-36
Marie bebådelsedag

Luk. 1:26-38

Luk. 1:39-45

Luk. 1:46-55

Midsommardagen
Luk. 1:57-66
Se årg. 1
Se årg. 1
Alternativ text till midsommardagen
Mark. 6:14-29

Mikaelidagen
Matt. 18:1-10
Se årg. 1
Se årg. 1
Alla helgons dag
Matt. 5:1-12
En andra alternativ text till alla helgons dag
Hebr. 11:13-16
Självständighetsdagen
Joh. 8:31-36
Se årg. 1
Se årg. 1
Alternativ text till självständighetsdagen
Matt. 20:25-28

 

A Vinterhalvåret: från advent till Kristi himmelsfärd
B Sommarhalvåret: från pingst till domsöndag


Logosmappen 16.1.2005