Textutläggningar

till predikotexter enligt Finlands evangelisk-lutherska kyrkas evangeliebok 2000.

A Vinterhalvåret: från advent till Kristi himmelsfärd

Till läsaren
Förkortningar

Copyright och ansvar för läroinnehållet:
Dr Juhani Martikainen 2001-2005

Presentation av författaren

Söndag

Årg. 1

Årg. 2
Årg. 3

Advent, jul och epifania

Första söndagen i advent

Matt. 21:1-9

Mark. 11:1-10

Luk. 19:28-40

Andra söndagen i advent
Luk. 21:25-33
Luk. 12:35-40

Luk. 17:20-24

Tredje söndagen i advent
Matt. 11:2-10
Matt. 11:11-19
Joh. 1:19-27

Tredje söndagen i advent, alternativ text

Joh. 1:35-37
Joh. 3:26-30
Fjärde söndagen i advent
Matt. 1:18-24
Se årg. 1
Se årg. 1
Julaftonen, -natten och morgonen
Luk. 2:1-20
Se årg. 1
Se årg. 1
Juldagen
Joh. 1:1-14
Se årg. 1
Se årg. 1
Annandag jul eller Stefanidagen
Matt. 10:16-22
Luk. 12:8-12
Matt. 23:34-39

Tredjedag jul eller Johannesdagen

Joh. 21:19-24

Se årg. 1
Se årg. 1

Fjärdedag jul eller Menlösa barns dag

Matt. 2:13-21

Se årg. 1
Se årg. 1

Söndagen efter jul
Luk. 2:33-40
Se årg. 1
Se årg. 1
Nyårsaftonen
Luk. 13:6-9
Se årg. 1
Se årg. 1
Nyårsaftonen, alternativ text
Matt. 16:1-4
Se årg. 1
Se årg. 1
Nyårsdagen
Luk. 2:21
Joh. 14:12-14

Matt 4:12-16

Söndagen efter nyår eller andra sönd. efter jul

Luk. 2:41-52

Joh. 10:22-30

Joh. 7:14-18

Trettondagen
Matt. 2:1-12
Se årg. 1
Se årg. 1
Trettondagen, alternativ text
Joh. 8:12
Se årg. 1
Se årg. 1
Trettondagen, en andra alternativ text
Joh. 12:44-47
Se årg. 1
Se årg. 1
Trettondagen, en tredje alternativ text
Luk. 11:29-32
Se årg. 1
Se årg. 1

Första söndagen efter trettondagen
Matt. 3:13-17
Joh. 1:29-34
Luk. 3:15-18, 21-22
Andra söndagen efter trettondagen
Joh. 2:1-11
Joh. 4:5-26
Luk. 4:16-21

Andra söndagen efter trettondagen, alternativ text

 

Mark. 1:14-15

Tredje söndagen efter trettondagen

Matt. 8:5-13

Joh. 4:39-42
Mark. 1:29-39
Fjärde söndagen efter trettondagen
Matt. 8:23-27
Matt. 14:22-33

Joh. 6:16-21

Femte söndagen efter trettondagen
Matt. 13:24-30
Mark. 9:38-41

Mark. 4:26-29


Faste- och påsktiden

Tredje söndagen före fastan eller Septuagesima

Matt. 20:1-16

Matt. 19:27-30
Luk. 17:7-10
Andra söndagen före fastan eller Sexagesima

Luk. 8:4-15

Joh. 4:31-38
Matt. 13:31-33
Fastlagssöndagen
Luk. 18:31-43
Joh. 12:25-33

Mark. 10:32-45


Första söndagen i fastan

Matt. 4:1-11

Matt. 16:21-23

Mark. 1:12-13

Andra söndagen i fastan

Matt. 15:21-28

Mark. 9:17-29

Luk. 7:36-50

Tredje söndagen i fastan
Luk. 11:14-23(-26)
Joh. 12:37-43

Joh. 8:46-59

Midfastosöndagen

Joh. 6:1-15

Joh.6:24-36

Joh. 6:48-58

Femte söndagen i fastan

Joh. 11:47-53

Luk.13:31-35
Mark. 12:1-12
Palmsöndagen

Joh. 12:12-24

Joh. 12:1-8
Matt. 21:12-22
Skärtorsdagen
Luk. 22:14-22
Joh. 13:1-15
Matt. 26:17-30
Långfredagen

Luk. 23:32-46

Joh. 19:16-30

Matt. 27:33-54


Påskdagen

Luk. 24:1-12

Joh. 20:1-10

Matt. 28:1-8

Påskdagen, alternativ text

Luk. 24:13-35

Mark. 16:1-8

 

Annandag påsk

Luk. 24:13-35

Joh. 20:11-18
Matt. 28:8-15
Första söndagen efter påsk

Joh. 20:19-31

Joh. 21:1-14

Luk. 24:36-49

Andra söndagen efter påsk

Joh.10:11-16

Joh. 21:15-19
Joh. 10:1-10
Tredje söndagen efter påsk

Joh. 16:16-23

Joh. 17:11-17
Joh. 14:1-7
Fjärde söndagen efter påsk
Joh. 16:5-15
Joh. 17:6-10

Joh. 15:10-17

Femte söndagen efter påsk

Joh. 16:23-33

Matt. 6:5-13

Luk. 11:5-13

Kristi himmelsfärds dag

Mark. 16:14-20

Joh. 17:24-26

Luk. 24:46-53

 

B Sommarhalvåret: från pingst till domsöndag
C: Rörliga helgdagar

 

Logosmappen 30.1.2005