Textutläggningar

till kyrkoårets texter
enligt Finlands evangelisk-lutherska kyrkas evangeliebok 2000

Juhani Martikainen 2001-2004

Förkortningar

   
 

Bibeln enligt 1917 års översättning

B1917

 
  Svenska Folkbibeln 1998 SF1998  
  Per Jonsson: Svensk kyrkobibel. Nya Testamentet 1997 SK1997  
  Bibel 2000 B2000  
  Koskenniemi-Thurén: Uusi Testamentti
lyhyesti selitettynä 1992
UT1992  
  T.Gilbrant, B.Gärtner et al.: Studiebibeln 1978 SB1978  
  Hedegård-Saarisalo: Bibl. uppslagsbok. Uppl.4. 1972 HS1972  
  Christofer Starke: Sammandrag af de grundligaste och uppbyggligaste utläggningar öfwer alla böcker i Nya Testamentet etc. Andra bandet 1873, tredje bandet 1874 CS1873
CS1874
 
 

Th. Gilbrant et al.: Illustrerat bibellexikon 1991

IB 1991

 

Vinterhalvåret | Sommarhalvåret | Rörliga helger