Textutläggningar

till andra årgångens texter
enligt Finlands evangelisk-lutherska kyrkas evangeliebok 2000

Juhani Martikainen 2002


Marie bebådelsedag: Luk. 1:39-45

39. En av de närmaste dagarna stod Maria upp och begav sig skyndsamt till en stad i Judéen, uppe i bergsbygden.

Ängeln Gabriel hade vid sitt besök hos Maria sagt åt henne att hennes fränka Elisabet var gravid i sjätte månaden. Om Maria själv kunde få detta verifierat, skulle det vara ett stöd för hennes tro på att ängelns ord var sanna angående det barn som hon själv skulle föda.

40. Och hon trädde in i Sakarias' hus och hälsade Elisabet.
41. När då Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes liv; och Elisabet blev uppfylld av Helig Ande

B1917 och B2000 har 'helig ande', men det är inte fråga om någon annan ande än Guds Ande (SB1978, SK1997, SF1998).

Både Elisabet och hennes barn reagerade vid Marias hälsning. Guds Ande vidrörde dem båda.

42. och brast ut och ropade högt och sade: "Välsignad vare du bland kvinnor och välsignad din livsfrukt!
43. Men varför sker mig detta, att min Herres moder kommer till mig?

Genom Guds Ande visste Elisabet att det barn som Maria bar på var Messias, Guds Son, hennes Herre. Maria behövde få höra detta vittnesbörd av någon mer än ängeln, så att hon frimodigt kunde sätta sig över människors eventuella anklagelser om otrohet.

Utropet 'välsignad!' innebär att det som sker är en orsak till stor glädje.

Elisabet är överväldigad av nåden att få sin Herres moder på besök.

44. Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till av fröjd i mitt liv.

Guds Ande begränsar sig inte till de vuxnas krets utan uppfyller med sin glädje vem han vill. Matt. 21:16. Månne inte Elisabets barn genom Anden kände närheten av sin Herre, Guds Son?

45. Och salig är du som trodde, att det skulle fullbordas, som blev dig sagt från Herren."

SB1978 har översatt versens andra led 'ty det skall ske en fullbordan, och B2000 har 'ty det . . . skall gå i uppfyllelse.

Denna formulering ger ett fastare innehåll åt 'det som blev sagt från Herren'. Marias tro förde med sig salighet därigenom att det som blev sagt av ängeln, och som Maria trodde, oåterkalleligen skulle gå i uppfyllelse. Meningen kunde kanske också översättas 'Du gjorde väl i att tro på ängelns ord, därför att de var sanna.'


Luk. 1:39-45 (SF1998)

39 Vid den tiden skyndade Maria till en stad i Juda bergsbygd 40 och gick in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. 41 När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes moderliv, och hon blev uppfylld av den helige Ande 42 och ropade med hög röst: "Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt! 43 Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig? 44 Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till i mig av glädje. 45 Och salig är du som trodde, ty det som Herren har sagt till dig skall gå i uppfyllelse."

Innehåll | Förkortningar