Textutläggningar

till tredje årgångens texter
enligt Finlands evangelisk-lutherska kyrkas evangeliebok 2000

Juhani Martikainen 2003


Kyndelsmässodagen, en alternativ text: Joh. 1:14-18

14. Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss,

Ordet är uppenbarelsen om Gud. Om Gud inte hade sänt sitt Ord till oss, hade vi inte haft någon möjlighet att veta något om honom. Vers 18. Han sände det genom sin Son, men inte bara som förmedlat av honom, utan i hans person. Joh. 1:1. Jesus är Guds ansikte mot världen. Gud har sitt ansikte vänt till oss i hans person.

och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader,

En ensam arvinge behöver inte dela med sig något av det som han ärver. Han representerar ensam sin fader och hans hus. Som Guds ende Son ägde Jesus allt hos sin Fader. Han var Guds sanna avbild i makt och härlighet.

Johannes hade med Petrus och Jakob sett något av Jesu härlighet på förklaringsberget, men när Johannes skriver detta har han ett vidare perspektiv än han hade då. Jesus visade sin härlighet på många sätt, bl.a. genom många kraftgärningar, men hans härlighet kom till synes framför allt i hans hängivenhet och trohet mot sin Fader i lydnad intill döden på korset. I detta, som i allt annat, uppenbarade han Faderns gudomliga kärlek till det i synd fallna människosläktet.

och han var full av nåd och sanning.
Matt. 1:16, 17:2. Luk. 1:31. Kol. 1:19. 2 Petr. 1:16 f.

Allt vad Jesus gjorde och sade var besjälat av Guds ofattbara förbarmande sinnelag mot oss syndare. Sanningen är lika med evangeliet om Guds nåd, vilket han förkunnade i både ord och gärning.

Människor kan inte av sig själv annat än fara vilse angående både sin egen ställning inför Gud och ifråga om Guds hjärtelag. Men evangeliets sanning säger oss dels att Gud är gudomligt nådig och dels att vår situation är den att vi behöver en sådan nåd.

15. Johannes vittnar om honom, han ropar och säger: "Det var om denne jag sade: 'Den som kommer efter mig, han är före mig; ty han var förr än jag.'"
Matt. 3:11. Mark. 1:7.

Johannes var ett halvt år äldre än Jesus och började sin verksamhet först. Jesus efterträdde Johannes i prediko- och dopverksamheten, när Johannes hade blivit satt i fängelse. Men Jesus var född av Gud Fadern av evighet innan han föddes till jorden.

16. Av hans fullhet hava vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd;
Joh. 3:34. Kol. 2:3,9.

Jesus var fylld av nåd mot oss, inte bara av ett barmhärtigt sinnelag, utan så att Guds nåd flödade till oss genom honom på ett påtagligt och konkret sätt i form av förlåtelse för vår synd. Hans nåd är en kraft, som har med sig evigt liv och salighet. Detta har alla människor fått och äger i Jesus. En annan sak är att många människor förkastar detta budskap och avsäger sig därmed delaktigheten i Guds nåd.

17. ty genom Moses blev lagen given, men nåden och sanningen hava kommit genom Jesus Kristus.
2 Mos. 20:1 f. Rom. 10:4.

Lagen i betydelsen de tio buden och deras sammanfattning i kärleken till Gud och nästan är visserligen rätt och sann, men den förmedlar inte en rätt bild av våra möjligheter till frälsning. Eftersom vi är syndare redan vid födelsen, kan vi inte nå en fullkomlig rättfärdighet genom lagen. Därmed blir lagens budskap till oss det att vår väg till Gud är stängd, eftersom vi är värda fördömelse genom våra synder.

Men detta budskap är sant bara så tillvida att vi är syndare. Sanningen som Jesus representerar är att Gud är nådig mot syndare för Jesu skull.

18. Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort, vad Gud är.
2 Mos. 33:20. Matt. 11:27. Luk. 10:22. Joh. 6:46. i Tim. 6:16. 1 Joh. 4:12.

Se förklaringen till vers 14.


Till början

Joh. 1:14-18 (SF1998)

14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss,* och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnar om honom och ropar: ”Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” 16 Av hans fullhet har vi alla fått , nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud* och är hos Fadern, har gjort honom känd.


NOTER

14 bodde bland oss: Ordagrant: "tältade bland oss". Tälthelgedomen, tabernaklet, var i det gamla förbundet platsen för Guds uppenbarelse (2 Mos 25).

18 Den Enfödde: som själv är Gud Andra handskrifter: "Den enfödde Sonen".

 

Innehåll | Förkortningar