NY BOK:

Skaparen och människobarnet

Bibelstudier om skapelse, syndafall och frälsning av Roger Pettersson

Boken framställer på ett konkret och lättfattligt sätt centrala kristna sanningar och visar deras aktualitet ännu idag. Den är aktuell i en tid då många av kristendomens talesmän fjärmar sig från biblisk tro.

Roger Pettersson är född 1978 i Esse. Han är teologie magister från Åbo Akademi 2002 och bor med sin familj i Larsmo. Han har varit anställd av Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland som distriktsteolog och av Föreningen Logos i Österbotten som verksamhetsledare. Vidare kan nämnas verksamhet som tf lärare i matematik i Sursik skola i Pedersöre och inom Logos som projektplanerare och predikant.

Boken omfattar 72 sidor och är häftad.

Ca-pris 10 euro. Vid köp av flera ex. samtidigt via nedannämnda adress: 3 böcker för 25 euro, 10 böcker för 70 euro.

Kan köpas via John Lasén, Paulsvägen 5, FIN 65610 KORSHOLM, tfn 044 380 8810 eller inom kort elektroniskt via denna webbplats. Återförsäljare i Sverige meddelas senare.

Boken finns till försäljning 15.11.2003.

Logos förlag, 2003
ISBN 952-91-6256-1

Innehållsförteckning
Större bild

 

Logosmappen
7.11.2003/OÖ