Viktig bok:

Den kristna församlingen

Tio bibeltimmar med Jan Bygstad

En arbetsgrupp har tecknat ned inspelningar av bibeltimmarna, som hållits på norska, och samtidigt översatt dem till svenska.

Boken har utkommit på Logos förlag, Vasa. Pris på Logos förlag 10 euro/st. Frakt tillkommer. Rabatt för större partier. Uppgifter om försäljning i Sverige fås av ola [at] logosmappen.net.

Se pärmen, både framsidan och baksidan med presentationstext, i större format.

Den första bibeltimmen finns att ladda ner som pdf.
Infoblad A4 (pdf)

 

Guds dårskap

Innehåll:

  1. På apostlarnas och profeternas grund (pdf)
  2. Kyrkans enhet
  3. Kyrkans helighet
  4. Kyrkans katolicitet
  5. Kyrkans apostolicitet
  6. Det allmänna prästadömet
  7. Kristi kropp och nådegåvorna
  8. Ordets ämbete
  9. Nyckelmakten och kyrkotukt
  10. Gudsfolkets tillbedjan

Logosmappen / 28.11.2006 OÖ