27 december

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. - Jes. 9:6

Han heter Under (äldre översättning: Underlig). Detta namn visar oss, på vad sätt denne Konung regerar sitt rike. Han gör det på ett sätt som övergår allt förnuft, natur och klokhet. På vilket sätt: Han regerar oss, såsom han själv blivit regerad av sin Fader.

Nu har väl ingen på jorden hört någonting mera dåraktigt och omöjligt, än att en död människa skulle inte endast bli levande igen utan t.o.m. en Herre över livet och kunna uppväcka alla döda. Visst låter det dåraktigt att döden skulle övervinnas och evigt dödas av honom, som döden först dödat. Visst syns det underligt att han skulle vara ärans Konung, han som blev förrådd, smädad och på det skändligaste dödad av sitt egendomsfolk.

På samma sätt gör han nu med de sina i sitt rike. Den han vill göra from, gör han till en förtvivlad syndare. Den han vill göra klok, gör han till en dåre. Den han vill göra stark, gör han svag. Den han vill göra levande för han in i dödens gap. Den han vill föra till himlen, sänker han först ned i helvetets avgrund. Den han vill föra till ära, den gör han till skam. Att nu sådant inte syns underligt, det kommer därav, att vi ännu är oerfarna. Men de, som erfarit det, de ser och känner, vilken underlig regering detta är och hur han med allt skäl måste kallas underlig.

Att han kallar sig Fader, visar, att han inte endast ger de sina livet utan även föder och kläder, undervisar, tuktar, försörjer och skänker dem ett evigt arv. Och om de syndar, straffar han dem faderligen men förkastar dem inte, utan tar hand om dem och bevisar dem nåd, kärlek och barmhärtighet.


Logos-mappen