26 december

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. - Joh. 15:19

Här säger Kristus: Jag fäller detta utslag om er, att ni inte är av världen. Detta är också ett tröstrikt ord, emedan han har avmålat och beskrivit världen så vederstygglig, att för en kristen ingenting kan tänkas förskräckligare, än att han skulle räknas bland världshopen.

Med glädje hör därför de troende på detta Jesu utslag. De tror på Kristus och bekänner hans namn, de lider förföljelse härför, allt är ett vittnesbörd om att de inte hör till denna världens fördömda hop. Ty om ni vore av världen, säger han, skulle världen älska er som sina egna, och ni blev inte hatade och avundade av henne.

Därför säger han nu: Eftersom jag har utvalt er från världen, därför hatar världen er. Jag är den, som världen inte kan tåla, och som är anledningen till detta hat och denna förföljelse. Jag har utkorat er därför, att ni inte skall tillhöra djävulens skara. Därför, om det går för er som för mig, så förbli ni glada och oförfärade om också världen blir galen och ursinnig över det. Ty det blir lika litet någon frid och endräkt mellan världen och kristenheten som mellan Kristus och djävulen.


 

Logos-mappen