23 december

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


HERREN är mitt försvar, för vem skulle jag vara rädd? - Ps. 27:1

Herren ger visserligen ro också mitt under anfäktningen. Ändå handlar han i detta avseende så, att det alltid går upp och ned och sedan åter upp igen. Än är det natt, än dag, snart åter natt igen, och det blir aldrig endast dag oavbrutet eller endast natt, utan det ena växlar om med det andra från natt till dag och åter till natt. Så regerar han sin kristna kyrka; vi finner det igen i alla berättelser från Gamla och Nya testamentet.

"Herren är mitt livs försvar" - det betyder nu, att Herren inte är en rådgivare och tröstare, som låter det stanna vid ord och inte gör något mera av det, nej, han avhjälper också det onda, så att det blir slut på det. När vi kommer i anfäktning, så ger han oss sitt trofasta råd och styrker oss med sitt ord, så att vi inte sjunker på grund av vår egen svaghet utan hålls uppe och blir bevarade. Men när tiden är inne och vi har lidit ut det onda, så kommer han med sin kraft, så att vi tränger igenom och behåller segern.

Vi behöver vartdera: rådet, så att vi tröstas och upprättas under lidandet, och kraften, så att vi kommer igenom. Alla psalmer ger en kristen styrka att lida. De tröstar i frestelser och lidanden, så att vi inte tröttnar utan behåller hoppet i tålamod. Så leder och styr Herren hela kristenheten, och detta är hans regeringssätt. Den som inte vet det, han vet inte, vilken konung Kristus är.


 

Logos-mappen