22 december

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Har ni ännu ingen tro? - Mark. 4:40

Tro är inte en sådan självgjord mening eller dröm, som somliga håller för tro. Och när de ser, att livet inte blir bättre genom den och att inga goda gärningar följer med den, fastän de kan både höra och tala mycket om tron, så förleds de till den villfarelsen, att tron inte är tillräcklig - man måste dessutom göra goda gärningar om man vill bli rättfärdig och salig.

Detta beror på, att när de hör evangelium, så tar de emot det och gör sig av egna krafter en tanke i hjärtat: jag tror. Och detta räknar de för en sann tro. Men då den inte är annat än en mänsklig dikt och tanke, som hjärtats innersta aldrig tillägnat sig, så bär den inte heller någon frukt, och ingen bättring följer på den.


 

Logos-mappen