16 december

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. - Fil. 3:20

Här på jorden lever en kristen som en annan människa, äter och dricker, arbetar och uträttar sina göromål. Men hans hjärta, sinne och tankar är riktade på de eviga tingen för att han skall bli evigt salig i himlen och äga ett fast evighetshopp. Vår hemort är inte här på jorden utan i himlen. Där är vi medborgare och Guds arvingar, ja vi är redan där med hjärtat, i anden och i tron.

Ty vi tror på en helig, kristlig kyrka, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Därför har vi det fasta hoppet, att vi på den yttersta dagen skall uppstå och få ett evigt liv. Detta kallas att rätt leva i himlen, inte med kroppen utan med själen i tron och hoppet. Ty genom den Helige Andes kraft har vårt hjärta fattat det eviga livet.

Men vi måste ännu vänta, tills vår gamla masksäck, kroppen, blir fullständigt renad och på den yttersta dagen förenad med själen. Här på jorden är vi kött och blod, och vår själ vistas ännu som i ett mörkt fängelse, där den inte kan se det himmelska arvets härlighet. Men när fängelset blir brutet och bojan krossad, skall vi se det, inte mer som i en spegel, utan ansikte mot ansikte.


 

Logos-mappen