14 december

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Vi vet att lagen är andlig. - Rom. 7:14

Lagen är andlig. Vad menas därmed?

Om lagen gällde yttre ting, så skulle uppfyllelsen bestå i gärningar. Men nu då den är andlig, uppfylls den inte av någon med mindre än att allt, som han gör, kommer från hjärtats innersta. Men ett sådant hjärta kan endast Guds Ande ge. Anden formar människan till likhet med lagen, så att hon av hjärtat fattar lust till lagen och inte längre gör allt av fruktan eller tvång utan av fritt hjärta. Alltså är lagen andlig, då den vill bli älskad och uppfylld med ett sådant andligt hjärta och fordrar en sådan ande.

Där inte Anden finns i hjärtat, där blir det kvar synd, ovillighet och fientlighet mot lagen, som ändå är god, rättfärdig och helig. Så vänj dig nu vid att säga, att det är vitt skilda ting att göra lagens gärningar och att uppfylla lagen. Lagens gärningar omfattar allt, som människan med hjälp av sin egen fria vilja och sina egna krafter gör eller kan göra efter lagen. Men när hjärtat vid sådana gärningar är motsträvigt och endast nödtvunget böjer sig, är alla sådana gärningar gjorda och till ingen nytta. Endast tron gör rättfärdig och uppfyller lagen, ty den medför Anden på grund av Kristi förtjänst. Anden åter skänker hjärtat håg och lust, såsom lagen fordrar, och så framspringer alltså de goda gärningarna ur tron själv.


 

Logos-mappen