13 december

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. - 2 Mos. 20:3

Eftersom jag allena är din Gud, så skall du lita helt på mig och inte på någon annan. Ty det betyder ingalunda, att du ärar Gud, om du endast med munnen nämner och med yttre åtbörder tillber honom. Utan du skall förtrösta på honom och vänta allt gott av honom i lust och nöd, i liv och död. Endast genom en sådan tro och tillförsikt i hjärtat uppfylls detta bud.

Men denna tro består inte endast däri, att jag tror, att det behagar Gud väl, då jag äter, dricker, sover eller vakar och gör andra dylika ringa gärningar, utan den består även däri, att jag, när det går mig illa till kropp, gods och ära, likväl tror, att Gud menar väl med mig och vill hjälpa mig. Att tro Gud om gott, fastän han visar sig vred, är den högsta konst.

För det tredje är det den högsta grad av tro, att Gud vill vara oss nådig, när han angriper samvetet och straffar oss, inte med timligt lidande utan med död, helvete och synd, och liksom frånsäger sig all nåd och barmhärtighet. Detta är det största som någonsin kan ske hos en människa, detta är nämligen att tro.


 

Logos-mappen