12 december

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


"Tror du på Människosonen"? - Joh. 9:35

Om du nu blir tillfrågad: "Vad tror du om Jesus Kristus?", svara då i korthet: "Jag tror, att Jesus Kristus, Guds sannskyldige Son, har blivit min Herre."

Vad betyder nu detta att "bli en Herre"? Det betyder, att han har återlöst mig från synd, djävul, död och all olycka. Ty förut har jag inte haft någon herre eller konung, utan har varit fången under djävulens våld, fördömd till döden och snärjd i synd och blindhet. Ty då vi var skapade och hade mottagit allt gott av Gud, vår Fader, kom djävulen och förde oss i olydnad, synd, död och allsköns olycka, så att vi kom under Guds vrede och onåd och dömdes till evig död, såsom vi hade förtjänat. Då fanns ingen råd, hjälp eller tröst, förrän denne Guds ende och evige Son av outgrundlig godhet förbarmade sig över vår jämmer och vårt elände och kom från himmelen för att hjälpa oss.

Så är nu alla dessa tyranner och plågare fördrivna och Kristus Jesus har trätt i deras ställe, en livets, rättfärdighetens, alla goda gåvors och all salighets Herre. Ur helvetets gap har han ryckt oss arma, förlorade människor samt vunnit och befriat oss och åter fört oss in under Faderns välbehag och nåd och tagit oss som sin egendom under sitt beskydd för att regera oss med sin rättfärdighet, vishet och makt, sitt liv och sin salighet.


 

Logos-mappen