11 december

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. - 1 Joh. 5: 6

Sålunda vill Herren alltid insätta blodet i vattnet, att Kristi rosenfärgade, oskyldiga blod skall synas där och visa sig för oss. För våra mänskliga ögon syns där inget annat än endast rent vatten, det är sant, men Johannes vill öppna trons inre och andliga ögon, för att vi i dopet inte skall se endast vatten utan också vår Herres Jesu Kristi blod.

Varför? Det heliga dopet är oss förvärvat just genom hans blod, vilket han utgjutit för oss och varmed han betalat våra synder. Blodets förtjänst och kraft har han nedlagt i dopet, för att man där skall vinna detta. Ty den som i tron tar emot dopet, honom kommer det till del, som om han verkligen tvagits med Kristi blod och renats från synden. Ty syndernas förlåtelse vinner vi inte genom våra verk, utan genom Guds Sons död och hans blods utgjutande. Sådan förlåtelse lägger han i dopet.


 

Logos-mappen