10 december

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. - Rom. 7:12

Det lilla ordet "lag" får du inte förstå så, som om det gällde en mänsklig förordning, d.v.s. en föreskrift om vad man skall göra och inte göra. Mänskliga lagar uppfyller man ju, om man blott handlar efter lagens föreskrift, även om hjärtat inte är med.

Gud dömer efter hjärtegrunden, och han låter sig inte nöjas endast med gärningar, utan straffar snarare som hyckleri och lögn sådana gärningar, som inte görs av hjärtat. Därför kallas i Ps. 116: 11 alla människor lögnare, eftersom ingen av hjärtat håller eller kan hålla Guds lag. Ty envar finner hos sig själv olust till det goda och lust till det onda.

Där man inte gör det goda gärna och med glädje, råder inte Guds lag i hjärtegrunden. Där finns då otvivelaktigt synd, om man förtjänar Guds vrede, även om man utvärtes visar upp ett sken av goda gärningar och ett ärbart liv.


 

Logos-mappen