9 december

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves. - Ps. 127:1

Låt Herren bygga huset och styra det, grip inte in i hans gärning. Honom tillkommer att sörja för det, men inte dig. Låt den, som är husets herre och styresman, sörja för huset. Vill det mycket till att styra huset, välan, så är Gud större än huset. Han som fyller himmel och jord, han skall nog också kunna fylla ett hus, i synnerhet när han tar sig an det och låter sitt lov sjungas därinne.

Men detta skall inte fattas så, som om Gud förbjöd oss att arbeta. Arbeta måste och skall man, men inte tillskriva sitt arbete, att man får sitt uppehälle och har fullt upp i sitt hus, utan detta skall endast tillskrivas Guds godhet och välsignelse. Ty när man tillskriver sitt arbete förtjänsten, så uppkommer strax girighet och bekymmer, och man menar då, att man med mycket arbete skall förtjäna mycket. Men då kan motsatsen inträffa, att några arbetar oerhört och ändå knappt har bröd för dagen. Andra tar arbetet med allsköns ro, och dem tillkommer ändå det som behövs.

Detta allt kommer därav, att Gud vill ha äran, som han ensam tilldelar oss, då det lyckas väl. Ty om du än plöjde i hundra år och utförde all världens arbete, så kunde du därmed inte skaffa fram ett halmstrå ur jorden. Men medan du sover, skapar Gud utan ditt arbete ett helt stånd med många korn i axen utav det enda lilla sädeskornet.


Logos-mappen