7 december

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. - 1 Kor. 12:11

Vi skall lära oss att uppskatta de heliga efter Guds nåd, inte efter deras person och värdighet. Gud uträttar ofta genom ringa helgon sådant, som han inte gör genom de stora.

På påskdagen visade han sig för Maria Magdalena förr än för sin moder och för apostlarna. Han talade vänligare med den samaritiska kvinnan (Joh. 4) och äktenskapsbryterskan (Joh. 8) än med egen moder. Ja, då Petrus faller och förnekar honom står rövaren däremot fast i tron och bekännelsen.

Härmed visar Gud oss, att han inte vill, att vi skall döma efter person. Han vill ge sina gåvor fritt, såsom honom täckes, och inte efter vår mening, för att ingen skall förhäva sig eller upphöja något helgon över andra. Alla är lika inför Gud, hur olika gåvor de än har. Han vill genom Stefanus göra, vad han inte gör genom Petrus, och genom Petrus vad han inte gör genom sin moder, för att han ensam skall vara den, som efter sitt fria behag verkar allt i alla utan anseende till person.


Logos-mappen