3 december

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Komme ditt rike. - Matt. 6:10

Vad betyder nu Guds rike? Svar: ingenting annat än att Gud har sänt sin Son, vår Herre Kristus, i världen, för att han skulle återlösa och befria oss från djävulens våld, flytta oss under sitt välde och regera oss som en rättfärdighetens, livets och salighetens konung mot synd, död och ont samvete. Därtill har han också gett oss sin helige Ande, för att han skulle erbjuda oss detta genom sitt heliga ord och genom sin kraft upplysa och styrka oss i tron.

Därför ber vi här, att allt detta skall bli mäktigt hos oss och hans namn bli prisat genom Guds heliga ord och ett kristligt levnadssätt. Vi ber att vi, som har mottagit detta ord, skall förbli däri och dagligen tillväxa. Vi ber också att det hos andra människor måtte vinna ingång och anslutning och med makt gå fram genom världen, för att många skall komma till nåderiket och, förda därtill genom den Helige Ande, bli delaktiga av återlösningen, för att vi allesamman skulle förbli för evigt i det Kristi konungarike, som har tagit sin början här. Ty att Guds rike kommer till oss sker två gånger: dels här i tiden, genom ordet och tron, dels i evigheten, genom fullkomlig uppenbarelse.

Nu ber vi om båda delarna, att det skall komma till dem, som ännu inte är delaktiga däri, och till oss, som har mottagit detsamma, och det så att det dagligen tillväxer och slutligen fulländas i det eviga livet.


Logos-mappen